Pozostałe dokumenty

Wydziały UM

Nazwa

Stanowisko

Nazwisko

Pokój

 Burmistrz Grodkowa

Burmistrz

Marek Antoniewicz

21

 Zastępca Burmistrza Grodkowa

Zastępca Burmistrza

Waldemar Wójcicki

19

 Sekretarz Gminy

Sekretarz

Andrzej Romian

22

 Skarbnik Gminy

Skarbnik

Filomena Zeman

13
Wydział Organizacyjny Kierownik

 Agata Wagner

31

 Wydział Finansowy

Kierownik

Urszula Olenkiewicz-Martyniszyn

15A

Wydział Podatków i Opłat

Kierownik

Agnieszka Solska

12

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Kierownik

18

Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

Kierownik

Marzena Ostachowska-Błoch

34

Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Kierownik

Kamila Rademacher

37a

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik

Katarzyna Pilichiewicz

30

Pełnomocnik Burmistrza d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Pełnomocnik

Barbara Knap

32

Promocja Gminy

Inspektor

Dorota Zawadzka

38a

Kontrola Wewnętrzna

Inspektor

Anna Pasierbek

39a

Energetyk Gminny

Inspektor

Arkadiusz Broda

38

Straż Miejska

Komendant

Paweł Borkowski

ul. Warszawska 44

  • Data aktualizacji: 2020-09-21 14:38
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 553 594