Rada Miejska

Radni

1. DEMSKA Jadwiga - Przewodnicząca Rady

2. GUL Agnieszka - Zastępca Przewodniczącego

3. GAJEWSKI Dariusz - Zastępca Przewodniczącego

4. BEDNARZ Dariusz

5. BIRECKI Paweł

6. BUDZIK Alicja

7. JOŃCZYK Ryszard

8. KWIATKOWSKI Marek

9. MAŚLANKA Czesław

10. OWSIŃSKI Krzysztof

11. PAWLAK Bogumiła

12. SZUCHTA Jolanta

13. WASILENKO-MIKUTA Agata

14. ZĄBKOWSI Kamil

15. ZEMAN TomaszRadni Kadencji 2018-2023 i okręgi wyborcze z jakich zostali wybrani

Komisje
Komisja Przestrzegania Prawa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 
1. OWSIŃSKI Krzysztof Przewodniczący Komisji
2. BEDNARZ Dariusz Członek Komisji
3. BUDZIK Alicja Czlonek Komisji
4. GAJEWSKI Dariusz Członek Komisji
5. GUL Agnieszka Członek Komisji
6. PAWLAK Bogumiła Członek Komisji
7. SZUCHTA Jolanta Członek Komisji
8. ZĄBKOWSKI Kamil Członek Komisji
Komisja Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej
 
1. SZUCHTA Jolanta Przewodnicząca Komisji
2. BIRECKI Paweł Członek Komisji
3. BUDZIK Alicja Członek Komisji
4. JOŃCZYK Ryszard Członek Komisji
5. KWIATKOWSKI Marek Członek Komisji
6. WASILENKO-MIKUTA Agata Członek Komisji
7. ZĄBKOWSKI Kamil Członek Komisji
Komisja Rewizyjna
 
1. JOŃCZYK Ryszard Przewodniczący Komisji
2. BEDNARZ Dariusz Członek Komisji
3. MAŚLANKA Czesław Członek Komisji
4. OWSIŃSKI Krzysztof Członek Komisji
5. WASILENKO-MIKUTA Agata Członek Komisji
6. ZEMAN Tomasz Członek Komisji
   
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów 
1. KWIATKOWSKI Marek Przewodniczący Komisji
2. BEDNARZ Dariusz Członek Komisji
3. BIRECKI Paweł Członek Komisji
4. GAJEWSKI Dariusz Członek Komisji
5. GUL Agnieszka Członek Komisji
6. PAWLAK Bogumiła Członek Komisji
7. ZĄBKOWSKI Kamil Członek Komisji
8. ZEMAN Tomasz Członek Komisji
   
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. MAŚLANKA Czesław Przewodniczący Komisji
2. BIRECKI Paweł Członek Komisji
3. KWIATKOWSKI Marek Członek Komisji
4. SZUCHTA Jolanta Członek Komisji
5. WASILENKO-MIKUTA Agata Członek Komisji
6. ZĄBKOWSKI Kamil Członek Komisji

  • Data aktualizacji: 2018-12-14 10:49
  • |
  • Licznik odwiedzin: 5 727 392