Budżet

Uchwała Nr 694/2016 RIO z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Grodków na 2017 rok

Uchwała Nr 659/2016 RIO z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Grodków

Uchwała Nr XXII/206/16 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2017 rok

Uchwała Nr 440/2016 RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodków na 2017 r.

Uchwała Nr 441/2016 RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodków na 2017 rok

Uchwała Nr 442/2016 RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodków

Projekt budżetu Gminy Grodków na 2017 rok

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2016 r.

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2016 r.

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2016 roku

Bilans z wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała RIO Nr 81/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2015 rok

Uchwała RIO nr 721/2015 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Grodków w 2016 r. /czytaj całość>>>/

Uchwała RIO nr 676/2015 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Grodków /czytaj całość >>>/

Uchwała budżetowa na 2016 rok /czytaj całość >>>/

Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok /czytaj całość >>>/

Załączniki do projektu uchwały na 2016 rok /czytaj całość >>>/

Prezentacja projektu budżetu na 2016 rok /przeglądaj >>>/

Uchwała RIO nr 586/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodków na 2016 rok /czytaj całość >>>/

Uchwała RIO nr 587/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodków na 2016 rok /czytaj całość >>>/

Uchwała RIO nr 588/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawiewieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodków /czytaj całość >>>/

Informacja Burmistrza Grodkowa w sprawie informacji rocznej za 2014 rok - umorzenia /czytaj całość >>>/


Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok /pobierz >>>/


Uchwała RIO Nr 310/2014 z dnia 19 września 2014 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku /pobierz >>>/


Uchwała budżetowa na 2014 rok /pobierz >>>/


Informacje o podatkach na 2014 rok /pobierz >>>/


Projekt uchwały budżetowej na 2014 rok /pobierz >>>/


Uchwała RIO nr 453/2013 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodków na 2014 rok /pobierz >>>/


Uchwała RIO nr 454/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodków /pobierz >>>/


Uchwała Nr XLI/329/14 Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu /pobierz >>>/


Uchwała RIO Nr 74/2014 w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Grodków /pobierz >>>/


Uchwała Nr XXXVIII/311/13 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2014 - 2020 /pobierz >>>/

 

Uchwała RIO nr 543/2011 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodków na 2012 rok

Projekt uchwały budżetowej Gminy Grodków na 2012 rok

Uchwała RIO nr 545/2011 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodków

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodków

Uchwała RIO nr 544/2011 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodków na 2012 rok

Informacja Burmistrza Grodkowa z dnia 30 kwietnia 2012 r. o wykonaniu budżetu za okres od początku roku do dnia 31 marca 2012 r.

Informacja Burmistrza Grodkowa z dnia 25 lipca 2012 r. o wykonaniu budżetu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r.

Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2012 roku

Informacja Burmistrza Grodkowa z dnia 25 października 2012 r. o wykonaniu budżetu za okres od początku roku do dnia 30 września 2012 r.

Informacja Burmistrza Grodkowa z dnia 25 maja 2013 roku w sprawie informacji rocznej za 2012 rok - umorzenia

Sprawozdanie z wykonania budżetu 2012

Uchwała RIO Nr 94/2013 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2012 r.

Uchwała Nr XXX/251/13 Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Grodkowa

Bilans z wykonania budżetu 2012

  • Data aktualizacji: 2017-04-27 14:55
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 303 409