Budżet

Budżet - 2016

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2016 r.

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2016 r.

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2016 roku

Bilans z wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała RIO Nr 81/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r. Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2015 rok

Uchwała RIO nr 721/2015 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Grodków w 2016 r. /czytaj całość>>>/

Uchwała RIO nr 676/2015 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Grodków /czytaj całość >>>/

Uchwała budżetowa na 2016 rok /czytaj całość >>>/

Projekt uchwały budżetowej na 2016 rok /czytaj całość >>>/

Załączniki do projektu uchwały na 2016 rok /czytaj całość >>>/

Prezentacja projektu budżetu na 2016 rok /przeglądaj >>>/

Uchwała RIO nr 586/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodków na 2016 rok /czytaj całość >>>/

Uchwała RIO nr 587/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodków na 2016 rok /czytaj całość >>>/

Uchwała RIO nr 588/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawiewieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodków /czytaj całość >>>/

  • Data aktualizacji: 2017-03-29 15:32
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 220 336