Budżet

Budżet - 2018

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2018
Informację wytworzył: Skarbnik Gminy Grodków dnia 23.04.2018
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 07.05.2018
Uchwała nr 748/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Grodków na 2018 rok
Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 12.01.2018
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 30.01.2018
Uchwała nr 693/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Grodków
Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 12.01.2018
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 30.01.2018
Uchwała Nr XXXIV/320/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2018 rok
Informację wytworzył: Filomena Zeman - Skarbnik Gminy dnia 20.12.2017
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 02.01.2018
Uchwała nr 449/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodków
Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 06.12.2017
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 28.12.2017
Uchwała nr 448/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodków na 2018 rok
Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 06.12.2017
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 28.12.2017
Uchwała nr 447/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżętowej Gminy Grodków na 2018 rok
Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 06.12.2017
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 28.12.2017
Projekt Budżetu Gminy Grodków na 2018 rok
Informację wytworzyła: Filomena Zeman - Skarbnik Gminy dnia 13.11.2017
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 06.12.2017

  • Data aktualizacji: 2018-07-17 14:57
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 990 964