Pozostałe dokumenty

Budżet

Budżet - 2018

Uchwała Nr 692/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Grodków
Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 03.12.2018
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 11.12.2018
Uchwała Nr 355/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku
Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 29.08.2018
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 27.11.2018
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2018 r.
Informację wytworzył: Kierownik Wydziału Finansowego - Urszula Olenkiewicz-Martyniszyn dnia 31.10.2018
Informację opublikował: Małgorzata Wawerska-Conio, Redaktor BIP - Wydział Finansowy dnia 31.10.2018
Uchwała Nr 110/2018 z dnia 28 marca 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2017 r.
Informację wytworzył: RIO w Opolu dnia 28.03.2018
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 30.07.2018
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2018
Informację wytworzył: Skarbnik Gminy Grodków dnia 23.07.2018
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 30.07.2018
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2018
Informację wytworzył: Skarbnik Gminy Grodków dnia 23.04.2018
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 07.05.2018
Uchwała nr 748/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Grodków na 2018 rok
Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 12.01.2018
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 30.01.2018
Uchwała nr 693/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Grodków
Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 12.01.2018
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 30.01.2018
Uchwała Nr XXXIV/320/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2018 rok
Informację wytworzył: Filomena Zeman - Skarbnik Gminy dnia 20.12.2017
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 02.01.2018
Uchwała nr 449/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodków
Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 06.12.2017
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 28.12.2017
Uchwała nr 448/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodków na 2018 rok
Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 06.12.2017
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 28.12.2017
Uchwała nr 447/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżętowej Gminy Grodków na 2018 rok
Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 06.12.2017
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 28.12.2017
Projekt Budżetu Gminy Grodków na 2018 rok
Informację wytworzyła: Filomena Zeman - Skarbnik Gminy dnia 13.11.2017
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 06.12.2017

  • Data aktualizacji: 2019-04-26 13:55
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 333 582