Pozostałe dokumenty

Budżet

Budżet - 2019

Sprawozdania finansowe za 2019 rok - Urząd Miejski w Grodkowie

Bilans jednostki budżetowej

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 04.06.2020

Sprawozdania finansowe za 2019 rok - Gmina Grodków

Bilans jednostki i samorządowego zakłądu budżetowego

Bilans z wykonania budżetu

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu

Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 04.06.2020

Informacja Burmistrza Grodkowa w sprawie informacji rocznej za 2019 rok - umorzenia
Informację wytworzył: Filomena Zeman - Skarbnik Gminy dnia 22.05.2020
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 25.05.2020
Uchwała nr 66/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Grodków za 2019 rok
Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 06.04.2020
Zarządzenie Nr 0050.243.2020 Burmistrza Grodkowa z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy Grodków, planów finansowych instytucji kultury za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia gminy
Informację wytworzyła: Skarbnik Gminy - Filomena Zeman dnia 20.03.2020
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 23.04.2020
Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2019 r.
Informację wytworzyła: Skarbnik Gminy - Filomena Zeman dnia 28.10.2019
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 29.10.2019
Uchwała Nr 312/2019 z dnia 2 września 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku
Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO dnia 02.09.2019
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 11.09.2019
Zarządzenie Nr 0050.128.2019 Burmistrza Grodkowa z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku
Informację wytworzyła: Skarbnik Gminy - Filomena Zeman dnia 09.08.2019
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 22.08.2019
Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2019 r.
Informację wytworzyła: Skarbnik Gminy - Filomena Zeman dnia 22.07.2019
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 30.07.2019
Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2019 r.
Informację wytworzyła: Skarbnik Gminy - Filomena Zeman dnia 26.04.2019
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 30.04.2019
Uchwała nr 84/2019 Składy Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty długoterminowego kredytu przez Gminę Grodków
Informację wytworzyła: Skład Orzekający RIO dnia 22.03.2019
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 02.04.2019
Uchwała nr 16/2019 Składy Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Grodków na 2019 rok
Informację wytworzyła: Skład Orzekający RIO dnia 23.01.2019
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 01.02.2019
Uchwała Nr 722/2018 z dnia 23 stycznia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Grodków
Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 23.01.2019
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 01.02.2019
Uchwała nr 680/2018 Składy Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodków na 2019 rok
Informację wytworzyła: Skład Orzekający RIO dnia 04.12.2018
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.12.2018
Uchwała nr 679/2018 Składy Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodków na 2019 rok
Informację wytworzyła: Skład Orzekający RIO dnia 04.12.2018
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.12.2018
Uchwała nr 633/2018 Składy Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodków
Informację wytworzyła: Skład Orzekający RIO dnia 04.12.2018
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.12.2018
Projekt Budżetu Gminy Grodków na 2019 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2019-2022
Informację wytworzyła: Filomena Zeman - Skarbnik Gminy dnia 13.11.2018
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 30.11.2018

  • Data aktualizacji: 2020-07-03 13:32
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 063 613