Pozostałe dokumenty

Budżet

Budżet - 2019

Uchwała nr 16/2019 Składy Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Grodków na 2019 rok
Informację wytworzyła: Skład Orzekający RIO dnia 23.01.2019
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 01.02.2019
Uchwała Nr 722/2018 z dnia 23 stycznia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Grodków
Informację wytworzył: Skład Orzekający RIO w Opolu dnia 23.01.2019
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 01.02.2019
Uchwała nr 680/2018 Składy Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodków na 2019 rok
Informację wytworzyła: Skład Orzekający RIO dnia 04.12.2018
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.12.2018
Uchwała nr 679/2018 Składy Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Grodków na 2019 rok
Informację wytworzyła: Skład Orzekający RIO dnia 04.12.2018
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.12.2018
Uchwała nr 633/2018 Składy Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodków
Informację wytworzyła: Skład Orzekający RIO dnia 04.12.2018
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.12.2018
Projekt Budżetu Gminy Grodków na 2019 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grodków na lata 2019-2022
Informację wytworzyła: Filomena Zeman - Skarbnik Gminy dnia 13.11.2018
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 30.11.2018

  • Data aktualizacji: 2019-02-15 13:34
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 018 637