Pozostałe dokumenty

Prawo miejscowe

Prawo miejscowe - kadencja 2010 - 2014

Nr uchwały Data sesji Dotyczy  
II/7/10  2 grudnia 2010 r.  zmienająca uchwałę Nr XLIV/475/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Grodków dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania  
IV/10/10 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok
IV/22/10 29 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Grodków na rok 2010, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
VI/29/11 23 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarnik zwłok zwierzęcych i ich części
VI/31/11 23 lutego 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Grodkowie
VIII/42/11 27 kwietnia 2011 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso
VIII/46/11 27 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie preferencyjnych zasad zbywania gminnych lokali mieszkalnych na terenie Gminy Grodków
VIII/48/11 27 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/349/06 Rady Miejskiej w Grodkowie z 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Grodków
IX/61/11 1 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
IX/62/11 1 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Grodków
IX/63/11 1 czerwca 2011 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
IX/64/11 1 czerwca 2011 r. uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Grodków  
X/75/11 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa
X/76/11 21 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Grodków
X/77/11 21 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Grodków
XI/78/11 30 sierpnia 2011 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Grodków do stanu faktycznego
XI/79/11 30 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
XII/91/11 21 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych i wprowadzenia zwolnień z tego podatku
       
  • Data aktualizacji: 2019-06-17 13:02
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 653 021