Pozostałe dokumenty

Interpelacje radnych - kadencja 2018-2023

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr III/2018 w dniu 19.12.2018r. oraz złożne między sesjami

 1

 Utworzenie w Gminie Grodków programu "Zielone Podwórka"

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr IV/2019 w dniu 20.02.2019r. oraz złożne między sesjami

 2

 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodków a ROD "Przyszłość"

 odpowiedź na interpelację

 3

 10 tys. zł dla Żłobka na zabawki. Co zostało zakupione?

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr VI/2019 w dniu 24.04.2019r. oraz złożne między sesjami

 4

 Ubytki w chodniku przy ul. Sienkiewicza przed rondem "Solodarności"

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XI/2019 w dniu 25.09.2019r. oraz złożne między sesjami

 5

 Droga dojazdowa do PP i PSP w Kopicach

 odpowiedź na interpelację

 6

 Poprawa wizerunku i czystości na grodkowskiej cegielni

 odpowiedź na interpelację

 7

 Koncert dla młodzieży Gminy Grodków

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr III/2018 w dniu 19.12.2018r. oraz złożne między sesjami

 1

 Naprawa drogi w Jędrzejowie w bezpośrednim sąsiedztwie plebanii.

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr IV/2019 w dniu 20.02.2019r. oraz złożne między sesjami

 2

 Zorganizowanie spotkania Powiatów Brzeskiego i Nyskiego w sprawie modernizacji drogi do Żarowa

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr VI/2019 w dniu 24.04.2019r. oraz złożne między sesjami

 1

 Pilne przeprowadzenie prac na terenie OSP w Gnojnej

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr IV/2019 w dniu 20.02.2019r. oraz złożne między sesjami

 1

 Utwardzenie drogi oraz zainstalowanie oświetlenia w miejscowości Nowa WIeś Mała

 odpowiedź na interpelację

 2

 Zamontowanie kładki przejścia przy moście we wsi Kopice

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr VI/2019 w dniu 24.04.2019r. oraz złożne między sesjami

 3

 Czstkowy remont drogi powiatowej 1540 O

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XI/2019 w dniu 25.09.2019r. oraz złożne między sesjami

 4

 Zamontowanie kładki na drodze wojewódzkiej nr 385 w miejscowości Kopice

 odpowiedź na interpelację

 5

 Montaż lamp oświetleniowych w miejscowości Kopice

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr III/2018 w dniu 19.12.2018r. oraz złożne między sesjami

 1

 Przystąpienie Gminy Grodków do Programu Senior+ 2019 w celu pozyskania dofinansowania na utworzenie Dziennego Domu lub Klubu dla seniorów w Grodkowie

 odpowiedź na interpelację

 2

 Przystąpienie Gminy Grodków do projektu darmowych szkoleń informatycznych ze środków funduszy europejskich realizowane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC)

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr IV/2019 w dniu 20.02.2019r. oraz złożne między sesjami

 3

 Remont odcinka drogi od ul. Krakowskiej do stawu "Cegielnia"

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr VI/2019 w dniu 24.04.2019r. oraz złożne między sesjami

 4

 Podjęcie rozmów ze Starostą Powiatu Brzeskiego w zakresie remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 1504O (ul. Traugutta)

 odpowiedź na interpelację

 5

 Podniesienie krawężnika - działka nr 243

 odpowiedź na interpelację

 6

 Remont zabytkowego muru obronnego

 odpowiedź na interpelację

 7

 Wymiana słupów oświetleniowych nr 1613, 1614, 1615 w Grodkowie

 odpowiedź na interpelację

 8

 Rewitalizacja "Parku Cegielnia" - zabezpieczenie środków na przygotowanie dokumentacji

 odpowiedź na interpelację

 9

 Przygotowanie programu w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji

 odpowiedź na interpelację

 10

 Zapytania

 odpowiedź na zapytania

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr VII/2019 w dniu 19.06.2019r. oraz złożne między sesjami

 11

 Montaż progów zwalniających przy ul. Kosynierów

 odpowiedź na interpelację

 12

 Oznaczenie poziome parkingu przy ul. Kosynierów

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XI/2019 w dniu 25.09.2019r. oraz złożne między sesjami

 13

 Uporządkowanie terenu działki nr 460 i 461 w Grodkowie

 odpowiedź na interpelację

  • Data aktualizacji: 2019-11-19 14:43
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 314 449