Pozostałe dokumenty

Interpelacje radnych - kadencja 2018-2023

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr III/2018 w dniu 19.12.2018r. oraz złożne między sesjami

 1

 Utworzenie w Gminie Grodków programu "Zielone Podwórka"

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr IV/2019 w dniu 20.02.2019r. oraz złożne między sesjami

 2

 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodków a ROD "Przyszłość"

 odpowiedź na interpelację

 3

 10 tys. zł dla Żłobka na zabawki. Co zostało zakupione?

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr III/2018 w dniu 19.12.2018r. oraz złożne między sesjami

 1

 Naprawa drogi w Jędrzejowie w bezpośrednim sąsiedztwie plebanii.

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr IV/2019 w dniu 20.02.2019r. oraz złożne między sesjami

 2

 Zorganizowanie spotkania Powiatów Brzeskiego i Nyskiego w sprawie modernizacji drogi do Żarowa

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr III/2018 w dniu 19.12.2018r. oraz złożne między sesjami

 1

 Możliwość renowacji-naprawy ozdobnego elementu elewacji kamienicy "PIAST"

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr III/2018 w dniu 19.12.2018r. oraz złożne między sesjami

 1

 W sprawie dziury w dachu

 odpowiedź na interpelację

 2

 W sprawie remontu Rynku

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr IV/2019 w dniu 20.02.2019r. oraz złożne między sesjami

 3

 W sprawie polepszenia stanu bezpieczeństwa na drogach

 odpowiedź na interpelację

  • Data aktualizacji: 2019-05-17 13:47
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 468 791