Pozostałe dokumenty

Interpelacje radnych - kadencja 2018-2023

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr III/2018 w dniu 19.12.2018r. oraz złożne między sesjami

 1

 Utworzenie w Gminie Grodków programu "Zielone Podwórka"

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr IV/2019 w dniu 20.02.2019r. oraz złożne między sesjami

 2

 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodków a ROD "Przyszłość"

 odpowiedź na interpelację

 3

 10 tys. zł dla Żłobka na zabawki. Co zostało zakupione?

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr VI/2019 w dniu 24.04.2019r. oraz złożne między sesjami

 4

 Ubytki w chodniku przy ul. Sienkiewicza przed rondem "Solodarności"

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr III/2018 w dniu 19.12.2018r. oraz złożne między sesjami

 1

 Naprawa drogi w Jędrzejowie w bezpośrednim sąsiedztwie plebanii.

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr IV/2019 w dniu 20.02.2019r. oraz złożne między sesjami

 2

 Zorganizowanie spotkania Powiatów Brzeskiego i Nyskiego w sprawie modernizacji drogi do Żarowa

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr VI/2019 w dniu 24.04.2019r. oraz złożne między sesjami

 1

 Pilne przeprowadzenie prac na terenie OSP w Gnojnej

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr III/2018 w dniu 19.12.2018r. oraz złożne między sesjami

 1

 Możliwość renowacji-naprawy ozdobnego elementu elewacji kamienicy "PIAST"

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr IV/2019 w dniu 20.02.2019r. oraz złożne między sesjami

 1

 Utwardzenie drogi oraz zainstalowanie oświetlenia w miejscowości Nowa WIeś Mała

 odpowiedź na interpelację

 2

 Zamontowanie kładki przejścia przy moście we wsi Kopice

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr VI/2019 w dniu 24.04.2019r. oraz złożne między sesjami

 3

 Czstkowy remont drogi powiatowej 1540 O

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr III/2018 w dniu 19.12.2018r. oraz złożne między sesjami

 1

 Przystąpienie Gminy Grodków do Programu Senior+ 2019 w celu pozyskania dofinansowania na utworzenie Dziennego Domu lub Klubu dla seniorów w Grodkowie

 odpowiedź na interpelację

 2

 Przystąpienie Gminy Grodków do projektu darmowych szkoleń informatycznych ze środków funduszy europejskich realizowane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC)

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr IV/2019 w dniu 20.02.2019r. oraz złożne między sesjami

 3

 Remont odcinka drogi od ul. Krakowskiej do stawu "Cegielnia"

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr VI/2019 w dniu 24.04.2019r. oraz złożne między sesjami

 4

 Podjęcie rozmów ze Starostą Powiatu Brzeskiego w zakresie remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 1504O (ul. Traugutta)

 odpowiedź na interpelację

 5

 Podniesienie krawężnika - działka nr 243

 odpowiedź na interpelację

 6

 Remont zabytkowego muru obronnego

 odpowiedź na interpelację

 7

 Wymiana słupów oświetleniowych nr 1613, 1614, 1615 w Grodkowie

 odpowiedź na interpelację

 8

 Rewitalizacja "Parku Cegielnia" - zabezpieczenie środków na przygotowanie dokumentacji

 odpowiedź na interpelację

 9

 Przygotowanie programu w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji

 odpowiedź na interpelację

 9

 Zapytania

 odpowiedź na zapytania

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr VII/2019 w dniu 19.06.2019r. oraz złożne między sesjami

 10

 Montaż progów zwalniających przy ul. Kosynierów

 odpowiedź na interpelację

 11

 Oznaczenie poziome parkingu przy ul. Kosynierów

 odpowiedź na interpelację

  • Data aktualizacji: 2019-09-20 09:36
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 086 965