Pozostałe dokumenty

Interpelacje radnych - kadencja 2018-2023

JOŃCZYK RYSZARD

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr VI/2019 w dniu 24.04.2019r. oraz złożne między sesjami

 1

 Czy dokonano analizy obiektów należących do zasobów Gminy Grodków, posiadających własne kotłownie
Czy analizowano inne możliwości wykorzystania systemów grzewczych

 odpowiedź na interpelację

 2

 Interwencja o usunięcie pojazdu samochodowego przy ul. Norwida
Podjęcie działań i interwencji związanych z zapobieżeniem zagrożeniu jakie stwarzają popękane i odchylające się od pionu tzw. ogniomury przy ul. Norwida

 odpowiedź na interpelację

odp. na interpelację cz. 2

 3

 Wnioskuję o rozważenie stworzenia programu corocznych szczepień grupy dzieci i młodzieży przeciwko wirusowi HPV

 odpowiedź na interpelację

 4

 Wnioskuję o podjęcie działań związanych z zaplanowaniem i zabezpieczeniem środków w budżecie na 2020 rok na realizację zadania związanego z budową drogi rowerowej łączącej miasto Grodków z istniejącą drogą rowerową biegnącą od drogi wojewódzkiej nr 385 w kierunku miejscowości Gałązczyce

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr VII/2019 w dniu 19.06.2019r. oraz złożne między sesjami

 5

 Organizacja ruchu rowerowego w mieście Grodkowie

 odpowiedź na interpelację

 6

 Zainstalowanie dodatkowego oświetlenia przy ul. Krzywej

 odpowiedź na interpelację

odp. na interpelację cz. 2

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XIII/2019 w dniu 29.11.2019r. oraz złożne między sesjami

 7

 W sprawie utylizacji nieczystości typu wełna mineralna, styropian, papa, wytwarzanych przez mieszkańców w wyniku prac remontowych

 odpowiedź na interpelację

 8

 W zakresie analizy wydatków na oświatę w latach 2015-2019 oraz otrzymanej subwencji z podziałem na szkoły

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XV/2020 w dniu 26.02.2020r. oraz złożne między sesjami

 9

 W sprawie funkcjonowania oświaty, strategii działania, celi oraz zadań przyszłości oświaty

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XVII/2020 w dniu 24.06.2020 r.

 10

 W sprawie organizacji ruchu rowerowego w mieście Grodkowie

 odpowiedź na interpelację

 11

 W sprawie budowy ścieżki rowerowej łączącej miasto Grodków z istniejącym już odcinkiem

 odpowiedź na interpelację

 12

 W sprawie rozważenia koncepcji budowy miejsc parkingowych przy ulicach: Kochanowskiego i Norwida

 odpowiedź na interpelację

 13

 W sprawie zakupu rowerów dla Straży Miejskiej

 odpowiedź na interpelację

 14 i 15

 Czy gmina planuje skorzystanie z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego dot. wymiany pieców oraz wyjaśnienia przyczyn opóźnienia odbioru nieczystości wielkogabarytowych

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XX/2020 w dniu 30.09.2020r. oraz złożne między sesjami

 16

 Analiza zasadności montażu progów zawalniających na ulicach Sienkiewicza i Krakowskiej

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XXII/2020 w dniu 16.12.2020r. oraz złożne między sesjami

 17

 W sprawie budowy ścieżek rowerowych

 odpowiedź na interpelację

 18

 W zakresie dopłat z budżetu gminy do kursów autobusowych

 odpowiedź na interpelację

  • Data aktualizacji: 2021-03-05 11:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 233 588