Pozostałe dokumenty

Interpelacje radnych - kadencja 2018-2023

SZUCHTA JOLANTA

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr III/2018 w dniu 19.12.2018r. oraz złożne między sesjami

 1

 Wykonanie przejścia dla pieszych na ulicy Wrocławskiej (między GZWM a przejazdem kolejowym)

 odpowiedź na interpelację

 2

 Budowa drogi pomiędzy ul. Traugutta i Karola Miarki

 odpowiedź na interpelację

 3

 Przejęcia kanalizacji na terenie starej weterynarii przez spółkę "Grodwik"

 odpowiedź na interpelację

 4

 Utwardzenie nawierzchni przy garażach przy ul. Wrocławskiej

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr VII/2019 w dniu 19.06.2019r. oraz złożne między sesjami

 5

 Poprawa stanu drogi

 odpowiedź na interpelację

 6

 Odtworzenie dokumentacji budynku przy ul. Wrocławskiej 26-22

 odpowiedź na interpelację

 7

 Poprawa bezpieczeństwa na przejeździe kolejowym przy ul. Wrocławskiej

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XI/2019 w dniu 25.09.2019r. oraz złożne między sesjami

 8

 Utwardzenie nawierzchni pomiędzy garażami przy ul. Karola Miarki

 odpowiedź na interpelację

 9

 Prośba o wystąpienie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zadbanie i oczyszczenie Potoku Lubeckiego

 odpowiedź na interpelację

 10

 Zapytania

 odpowiedź na zapytania

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XVIII/2020 w dniu 20.07.2020r. oraz złożne między sesjami

 11

 O pozbycie się plagi komarów

 odpowiedź na interpelację

 12

 Zapytanie o odpowiedzialność za wywożenie śmieci z kontenerów przy ogródkach działkowych na ul. Wrocławskiej

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XIX/2020 w dniu 17.08.2020r. oraz złożne między sesjami

 13

 O przegląd drzewostanu na terenie miasta i gminy Grodków

 odpowiedź na interpelację

 14

 O analizę i ewentualną zmianę organizacji ruchu przy "starej Biedronce"

 odpowiedź na interpelację

 15

 O nawiezienie tłucznia na drogę pożarową przy posesji Wrocławska 26, 24, 22 w Grodkowie

 odpowiedź na interpelację

 16

 O uporządkowanie działki nr 114 pomiędzy ulicami Wrocławską a Karola Miarki

 odpowiedź na interpelację

 17

 O systematyczne wykaszanie działki nr 135/2 przy ul. Traugutta

 odpowiedź na interpelację

 Interpelacje radnego zgłoszone na sesji Nr XX/2020 w dniu 30.09.2020r. oraz złożne między sesjami

 18

 W sprawie sprawdzenia poboru opłat za reklamy, garaże i komórki należące do Gminy Grodków oraz sprawdzenie możliwości budowy parkingów na podwórkach będących działkami gminnymi

 odpowiedź na interpelację

  • Data aktualizacji: 2020-11-23 13:10
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 790 546