Pozostałe dokumenty

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

konkursy_ofert
konkursy_ofert
konkursy_ofert
konkursy_ofert

Burmistrz Grodkowa zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazywania osób, które będą brały udział w pracach komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert, organizowanych przez Gminę Grodków w 2014 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
  • Data aktualizacji: 2020-09-18 12:11
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 540 841