Pozostałe dokumenty

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie konsultacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

  • Data aktualizacji: 2017-11-17 12:34
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 901 651