Pozostałe dokumenty

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie konsultacji projektów uchwał w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania "posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

  • Data aktualizacji: 2018-12-11 14:19
  • |
  • Licznik odwiedzin: 5 715 501