Pozostałe dokumenty

2012

Obwieszczenia - 2012 rok

07.11.2012 r.  09:27
Obwieszczenie Burmistrza Grodkowa o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu kruszywa w rejonie wsi Żelazna i Gola Grodkowska oraz w rejonie wsi Kopice i Więcmierzyce w Gminie Grodków /czytaj całość >>>/

07.11.2012 r.  09:17
Obwieszczenie Burmistrza Grodkowa o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Klubowej w Grodkowie /czytaj całość >>>/

29.10.2012 r.  09:30
Obwieszczenie Burmistrza Grodkowa w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej o mocy 34,5 MW (15 siłowni) w rejonie wsi Jeszkotle /czytaj całość >>>/

20.09.2012 r.  14:25
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. budowa Farmy Wiatrowej o mocy 34,5 MW (15 siłowni) w rejonie wsi Jeszkotle /czytaj całość >>>/

10.08.2012 r.  09:45
Burmistrz Grodkowa podaje do publicznej wiadomości, że w toku postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie turbiny wiatrowej „Wiatrak Tarnów Grodkowski 2” w miejscowości Tarnów Grodkowski na działce ewidencyjnej nr 26: /czytaj całość >>>/

29.05.2012 r.  09:04
Burmistrz Grodkowa informuje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja kopalni kruszywa naturalnego "KOPICE" w granicach złoża "KOPICE 2"  /czytaj całość >>>/

29.05.2012 r.  09:02
Burmistrz Grodkowa zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja kopalni kruszywa naturalnego "KOPICE" w granicach złoża "KOPICE 2"  /czytaj całość >>>/

24.04.2012 r.  10:30
Burmistrz Grodkowa zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. budowa turbiny wiatrowej "Wiatrak Tarnów Grodkowski 2" w miejscowości Tarnów Grodkowski na działce ewidencyjnej nr 26  /czytaj całość >>>/

20.04.2012 r.  13:42
Burmistrz Grodkowa zawiadamia strony postępowania o wpłynięciu odwołań od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą "Wierzbnik" w rejonie wsi Wierzbnik w gminie Grodków /czytaj całość >>>/

20.04.2012 r.  13:40
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. budowa turbiny wiatrowej "Wiatrak Tarnów Grodkowski 2" w miejscowości Tarnów Grodkowski na działce ewidencyjnej nr 26 /czytaj całość >>>/

19.04.2012 r.  11:31
Burmistrz Grodkowa zawiadamia strony postępowania o wpłynięciu odwołań od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Bąków 2D wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Grodków /czytaj całość >>>/

19.04.2012 r.  11:29
Burmistrz Grodkowa zawiadamia strony postępowania o wpłynięciu odwołań od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Bąków 2C wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Grodków /czytaj całość >>>/

19.04.2012 r.  11:28
Burmistrz Grodkowa zawiadamia strony postępowania o wpłynięciu odwołań od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Bąków 2B wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Grodków /czytaj całość >>>/

19.04.2012 r.  11:26
Burmistrz Grodkowa zawiadamia strony postępowania o wpłynięciu odwołań od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Bąków 2A wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Grodków /czytaj całość >>>/

19.04.2012 r.  11:25
Burmistrz Grodkowa zawiadamia strony postępowania o wpłynięciu odwołań od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Bąków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Grodków /czytaj całość >>>/

15.03.2012 r.  12:40
Burmistrz Grodkowa zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji w dniu 09 marca 2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą "Wierzbnik" w rejonie wsi Wierzbnik, w gminie Grodków /czytaj całość >>>/
 

 

13.03.2012 r.  13:10
Burmistrz Grodkowa zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Bąków, Bąków 2A, Bąków 2B, Bąków 2C, Bąków 2D wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Grodków

13.03.2012 r.  13:03
Burmistrz Grodkowa informuje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Bąków, Bąków 2A, Bąków 2B, Bąków 2C, Bąków 2D wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Grodków

28.02.2012 r.  08:44
Obwieszczenie Burmistrza Grodkowa o zmianie uchwały o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa w Gminie Grodków /czytaj całość >>>/

28.02.2012 r.  08:42
Obwieszczenie Burmistrza Grodkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. klubowej w Grodkowie /czytaj całość >>>/

20.02.2012r. 11:31
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu zawiadamia strony postępowania o wydanej w dniu 15.02.2012r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:Farma wiatrowa Bąków..." /czytaj całość>>>/

17.02.2012 r.  13:02
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na realizację przedsięwzięcia pn.: budowa trzech zbiorników metalowych na nawóz płynny RSM o zawartości 32% azotu"  /czytaj całość >>>/

08.02.2012 r.  10:50
Burmistrz Grodkowa zawiadamia strony postępowania o mozliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Wierzbnik w Gminie Grodków /czytaj całość >>>/

11.01.2012 r. 11:54
Burmistrz Grodkowa informuje o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej:
- Bąków /czytaj całość >>>/
- Bąków 2A  /czytaj całość >>>/
- Bąków 2B  /czytaj całość >>>/
- Bąków 2C  /czytaj całość >>>/
- Bąków 2D /czytaj całość >>>/
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Grodków, woj. opolskie

11.01.2012 r.  11:40
Burmistrz Grodkowa zawiadamia strony postępowania, że w toku postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej:
- Bąków /czytaj całość >>>/
- Bąków 2A  /czytaj całość >>>/
- Bąków 2B  /czytaj całość >>>/
- Bąków 2C  /czytaj całość >>>/
- Bąków 2D  /czytaj całość >>>/
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Grodków, woj. opolskie:
1) w dniu 30.12.2011 r. wydane zostało postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dotyczące uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia,
2) w dniu 13.12.2011 r. wydane zostało postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu - opinia dotycząca warunków realizacji przedsięwzięcia

11.01.2012 r.  11:20
Burmistrz Grodkowa zawiadamia strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji w postępowaniu wszczętym na wniosek inwestora o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej:
- Bąków /czytaj całość >>>/
- Bąków 2A  /czytaj całość >>>/
- Bąków 2B  /czytaj całość >>>/
- Bąków 2C  /czytaj całość >>>/
- Bąków 2D  /czytaj całość >>>/
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Grodków, woj. opolskie

11.01.2012 r.  10:54
Burmistrz Grodkowa zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego w kopalni kruszywa naturalnego "KOPICE 2" w granicach złoża "Kopice 2" /czytaj całość >>>/

11.01.2012 r.  10:46
Obwieszczenie Burmistrza Grodkowa o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa w rejonie wsi: Kopice, Więcmierzyce, Żelazna i Osiek Grodkowski /czytaj całość >>>/

  • Data aktualizacji: 2018-12-14 13:46
  • |
  • Licznik odwiedzin: 5 728 836