Pozostałe dokumenty

2011

29.11.2011 r.  13:06
Obwieszczenie Burmistrza Grodkowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Osiek Grodkowski  /czytaj całość >>>/

29.11.2011 r.  12:58
Burmistrz Grodkowa zawiadamia strony postępowania, że w toku postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o otrzymaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej:
- Bąków /czytaj całość >>>/
- Bąków 2A /czytaj całość >>>/
- Baków 2B /czytaj całość >>>/
- Bąków 2C /czytaj całość >>>/
- Bąków 2D /czytaj całość >>>/
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Grodków

17.11.2011 r.  14:07
Obwieszczenie Burmistrza Grodkowa o wpłynięciu uzgodnień organów opiniujących aneks do raportu oddziaływania na środowisko, dla inwestycji: budowa farmy wiatrowej w okolicach wsi Wierzbnik /czytaj całość >>>/

03.11.2011 r.  13:50
Obwieszczenie Burmistrza Grodkowa  o wydaniu drcyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na jednostanowiskowy warsztat samochodowy zajmujący się wymianą ogumienia"  /czytaj całość >>>/

17.10.2011 r.  09:46
Obwieszczenie Burmistrza Grodkowa o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na jednostanowiskowy warsztat samochodowy zajmujący się wymianą ogumienia /czytaj całość >>>/

30.09.2011 r.  12:39
Burmistrz Grodkowa zawiadamia strony strony postępowania, że w toku postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Bąków otrzymał aneks do raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia /czytaj całość >>>/

30.09.2011 r.  12:38
Burmistrz Grodkowa zawiadamia strony strony postępowania, że w toku postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Bąków 2D otrzymał aneks do raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia /czytaj całość >>>/

30.09.2011 r.  12:37
Burmistrz Grodkowa zawiadamia strony strony postępowania, że w toku postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Bąków 2C otrzymał aneks do raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia /czytaj całość >>>/

30.09.2011 r.  12:37
Burmistrz Grodkowa zawiadamia strony strony postępowania, że w toku postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Bąków 2B otrzymał aneks do raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia /czytaj całość >>>/

30.09.2011 r.  12:35
Burmistrz Grodkowa zawiadamia strony strony postępowania, że w toku postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Bąków 2A otrzymał aneks do raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia /czytaj całość >>>/

30.09.2011 r.  12:20
Burmistrz Grodkowa zawiadamia strony strony postępowania, że w toku postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej w rejonie wsi Wierzbnik otrzymał aneks do raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia /czytaj całość >>>/ + załączniki

13.09.2011 r.  14:35
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na jednostanowiskowy warsztat samochodowy zajmujący się wymianą ogumienia"  /czytaj całość >>>/

16.08.2011 r.  08:34
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury zawiadamiające o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków - pakosławice - etap I  /czytaj całość >>>/

08.07.2011 r.  09:06
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodków  /czytaj całość >>>/

06.07.2011 r.  12:25
Obwieszczenie Burmistrza Grodkowa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej na działce nr ew. 61 w miejscowości Tarnów Grodkowski, gm. Grodków /czytaj całość >>>/

23.05.2011 r.  15:05
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu wraz z prognozami oddziaływania na środowisko projektów:
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa w rejonie wsi Kopice i wsi Więcmierzyce w gminie Grodków
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa w rejonie wsi Żelazna i wsi Gola Grodkowska w gminie Grodków
/czytaj całość >>>/

23.05.2011 r.  14:14
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej na działce ewidencyjnej nr 61 w miejscowości Tarnów Grodkowski  /czytaj całość >>>/

18.02.2011r.  13:35
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Nowa Wieś Mała, gm. Grodków, działki nr 147, 145, 154, 153, 159"  /czytaj całość >>>/

04.02.2011r.  10:47
Obwieszczenie Burmistrza Grodkowa o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Nowa Wieś Mała, gm. Grodków, działki nr 147, 145, 154, 153, 159 /czytaj całość >>>/

  • Data aktualizacji: 2018-12-14 13:46
  • |
  • Licznik odwiedzin: 5 728 849