Pozostałe dokumenty

2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na  "Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn: Przebudowa ul. Wrocławskiej w Grodkowie"

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na: Przebudowę ul. Wrocławskiej w Grodkowie

SIWZ - część III - Opis Przedmiotu Zamówienia /pobierz >>>/

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na: Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej w latach 2014-2016.

  • Data aktualizacji: 2019-11-19 13:16
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 314 058