Pozostałe dokumenty

2018

Postępowanie zostało unieważnione - art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) – cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SIWZ - część III - Opis przedmiotu zamówienia (Zadanie nr 1 - Przebudowa drogi gminnej publicznej w Przylesiu Dolnym)

SIWZ - część III - Opis przedmiotu zamówienia (Zadanie nr 2 – Budowa dróg wewnętrznych w Tarnowie Grodkowskim)

  • Data aktualizacji: 2018-08-16 11:31
  • |
  • Licznik odwiedzin: 5 120 852