Pozostałe dokumenty

2018

Obwieszczenie - BURMISTRZ GRODKOWA ZAWIADAMIA, że od dnia 10 kwietnia 2018r. stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu administracyjnym wszczętym w dniu 12 marca 2018r. na wniosek: Instytutu Pamięci Narodowej w sprawie zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa szlaku turystycznego upamiętniającego żołnierzy Narodowych Sił Zbroj-nych

  • Data aktualizacji: 2019-03-18 13:47
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 161 104