Pozostałe dokumenty

2018

Obwieszczenie - BURMISTRZ GRODKOWA ZAWIADAMIA, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu administracyjnym wszczętym w dniu 15 marca 2018r. na wniosek: Gminy Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania lokali mieszkalnych na cele usług oświaty, tj. pomieszczenia samorządowego przedszkola publicznego, przewidzianej do realizacji w Kopicach, na działce nr 207/2.

  • Data aktualizacji: 2019-03-18 13:47
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 161 110