Pozostałe dokumenty

2014

Burmistrz Grodkowa zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Grodków na lata 2014-2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Propozycje można zgłaszać do 9 stycznia 2015 roku.

Dokumenty wyłożone zostaną w Urzędzie Miejskim w Grodkowie w pokoju 39 (II piętro). Osobami odpowiedzialnymi za kontakt są: Dorota Zawadzka i Anna Zając.

Uwagi i opinie należy składać na formularzu uwag i wniosków, który znajduje się na stronie www.grodkow.pl w Biuletynie Informacji Publicznej. Dostępny jest również w Biurze Obsługi Klienta. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na tym formularzu.

Wypełniony druk można przesłać pocztą elektroniczną na adres: promocja@grodkow.pl wpisując w tytule maila „Konsultacje społeczne strategii". Formularz można także przesłać listownie na adres: Urząd Miejski w Grodkowie, Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Grodkowie.

 

Burmistrz Grodkowa

Marek Antoniewicz

Zaproszenie do złożenia oferty na Świadczenie stałej obsługi prawnej Gminy Grodków w latach 2015-2016

Gmina Grodków , ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, zaprasza do składania ofert cenowych wszystkich zainteresowanych otrzymaniem zamówienia na przedsięwzięcie polegające na:

Pełnienie w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie robót drogowych dla zadań

  1. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Gola Grodkowska
  2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tarnowie Grodkowskim
  • Data aktualizacji: 2018-10-18 14:18
  • |
  • Licznik odwiedzin: 5 449 417