Pozostałe dokumenty

2019

BURMISTRZ GRODKOWA ZAWIADAMIA, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu administracyjnym wszczętym w dniu 3 stycznia 2019r. na wniosek: TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie 31-035, ul. Podgórska 25A ? reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa przez Pana Pawła Osipiaka, reprezentującego firmę ?Elprobud?, z siedzibą w Opolu 45-129, ul. Kępska 7A, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz z zabudową łącza kablowego do zasilania budynku letniskowego, przewidzianej do realizacji w Głębocku, na działkach Nr: 70/22, 70/23, 235/1.

  • Data aktualizacji: 2019-08-22 14:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 978 884