Pozostałe dokumenty

2019

BURMISTRZ GRODKOWA ZAWIADAMIA, że na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie 31-035, ul. Podgórska 25A - reprezentowanej na podstawie pełnomocnictwa przez Pana Pawła Osipiaka, reprezentującego firmę "Elprobud", z siedzibą w Opolu 45-129, ul. Kępska 7A, została wydana w dniu 12 marca 2019r. decyzja Nr IGP.II.6733.1.2019 Burmistrza Grodkowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz z zabudową łącza kablowego do zasilania działki rekreacyjnej, przewidzianej do realizacji w Głębocku

  • Data aktualizacji: 2019-05-22 08:19
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 484 223