Pozostałe dokumenty

2019

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z zabudową złącza kablowego w związku z przyłączeniem budynku mieszkalnego, na terenie nieruchomości położonych w Gałązczycach, działki Nr: 315/1, 36/4

  • Data aktualizacji: 2019-11-21 13:15
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 321 072