Pozostałe dokumenty

E-aktywni mieszkańcy Gminy Grodków

Zaproszenie na szkolenia + dokumenty do pobrania

Burmistrz Grodkowa zaprasza do udziału w szkoleniach odbywających się w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego”. Projekt realizowany jest przez Gminę Grodków wraz z Partnerem Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Osoby powyżej 25 roku życia mogą skorzystać ze szkoleń w ramach 7 modułów tematycznych:

Każde szkolenie będzie trwało 12 godzin (2 dni po 6 godzin, lub 3 dni po 4 godziny), w grupach 12-osobowych. Szkolenia będą odbywały się w Grodkowie. W przypadku zebrania 12-osobowych grup z poszczególnych sołectw, będzie możliwość przeprowadzenia szkoleń na miejscu w świetlicy wiejskiej.

UWAGA!!! Obecnie rekrutujemy uczestników chętnych do wzięcia udziału w szkoleniach. Terminy i miejsca szkoleń będą ustalane w zależności od liczby chętnych i dostosowywane do pasujących wszystkim terminów.

Szkolenia będą odbywać się od lipca do września 2019r.

Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić poniższy formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami i dostarczyć do Urzędu Miejskiego pok. 39.

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości prosimy o kontakt: osoba koordynująca Anna Zając, tel.: 77 40 40 318, e-mail: fundusze@grodkow.pl .

Uwaga!!! Jedna osoba może wziąć udział wyłącznie w jednym szkoleniu. Prosimy o przemyślany wybór.

Regulamin rekrutacji dostępny – tutaj.

  • Data aktualizacji: 2019-10-18 12:35
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 215 009