Projekty UE 2014-2020

Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim

Operacja mająca na celu zwiększenie o 2,854km długości sieci dróg gminnych publicznych w Tarnowie Grodkowskim, warunkujących rozwój gospodarczy tej miejscowości współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, typ operacjiBudowa lub modernizacja dróg lokalnych

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyniki operacji: dwie asfaltowe drogi publiczne łączące się z drogami powiatowymi nr 1504 O i nr 1506 O oraz prowadzące do zlokalizowanego przy nich obiektu użyteczności publicznej: Kościoła pw. Św. Anny w Tarnowie Grodkowskim.

  • Data aktualizacji: 2019-05-17 13:47
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 468 788