Projekty UE 2014-2020

Utworzenie skateparku w Grodkowie

Operacja mająca na celu aktywizację i integrację mieszkańców obszaru LGD Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej.

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej i miejsce integracji mieszkańców

  • Data aktualizacji: 2019-05-17 13:47
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 468 794