Pozostałe dokumenty

Pracowników

Kierowników i Pracowników Jednostek Organizacyjnych

1. PIECZONKA Monika - (złożone w związku z objęciem nowego stanowiska)
2. PĘDZIWIATR Janina - (złożone na dzień 31.08.2017 r. w związku z przejściem na emeryturę)

Oświadczenia złożone w związku z zakończeniem powierzenia stanowiska dyrektora na dzień 31 sierpnia 2017 r.

1. JAMIŃSKI Jan
2. ROTER Brygida
3. RUTKOWSKA-LITWINIUK Violetta
4. RZEPKOWSKI Janusz
5. SARABON-PAŁKA Elżbieta
6. TROJAN-HARHALA Halina

Oświadczenia złożone w związku z nowym powierzeniem stanowiska dyrektora na dzień 1 września 2017 r.

1. JAMIŃSKI Jan
2. ROTER Brygida
3. RUTKOWSKA-LITWINIUK Violetta
4. RZEPKOWSKI Janusz
5. SARABON-PAŁKA Elżbieta
6. TROJAN-HARHALA Halina

Zarządu Spółki "GRODWIK"

1. Biegaj Elwira - (w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z dn. 30.06.2017)
2. Dziuba Marek - (w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z dn. 30.06.2017)

1. Biegaj Elwira - (kontynuacja kadencji na podstawie kontraktu menadżerskiego od dn. 01.07.2017)
2. Dziuba Marek - (kontynuacja kadencji na podstawie kontraktu menadżerskiego od dn. 01.07.2017)

Władz Urzędu Miejskiego

1. Burmistrz Grodkowa - Marek Antoniewicz
2. Zastępca Burmistrza - Waldemar Wójcicki
3. Sekretarz Gminy - Andrzej Romian
4. Skarbnik Gminy - Filomena Zeman

Pracowników Urzędu Miejskiego

1. Broda Arkadiusz
2. Jakubów Krystyna
3. Knap Barbara
4. Katarzyna Pilichiewicz (złożone w związku z możliwością wydawania decyzji administracyjnych)
5. Pilichiewicz Katarzyna
6. Solska Agnieszka
7. Widz-Waniek Barbara

Kierowników i Pracowników Jednostek Organizacyjnych

1. Bieniek Elżbieta
2. Biesaga Alicja
3. Paweł Garncarz (złożone w związku z objęciem nowego stanowiska)
4. Garncarz Paweł
5. Jamiński Jan
6. Martuszewska Monika
7. Mieszczańczuk Piotr - (złożone w związku z zakończeniem zatrudnienia)
8. Krok Miłosz (złożone w związku z objęciem nowego stanowiska)
9. Krok Miłosz
10. Pałka Zdzisław
11. Pelc Agnieszka
12. Pędziwiatr Janina
13. Roter Brygida
14. Rutkowska-Litwiniuk Violetta
15. Rzepkowski Janusz
16. Sarabon-Pałka Elżbieta
17. Siubiś Elżbieta
18. Telęga-Romian Katarzyna
19. Trojan-Harhala Halina
20. Wieczorek Stanisław (złożone w związku z zakończeniem zatrudnienia)

Zarządu Spółki "GRODWIK"

1. Biegaj Elwira
2. Dziuba Marek

Władz Urzędu Miejskiego

 1. Burmistrz Grodkowa - Marek Antoniewicz /czytaj >>>/
 2. Zastępca Burmistrza -Waldemar Wójcicki /czytaj >>>/
 3. Sekretarz Gminy - Andrzej Romian /czytaj >>>/
 4. Skarbnik Gminy - Filomena Zeman /czytaj >>>/

Pracowników Urzędu Miejskiego

1. Jakubów Krystyna /czytaj całość >>>/
2. Knap Barbara /czytaj całość >>>/
3. Solska Agnieszka /czytaj całość >>>/
4. Pilichiewicz Katarzyna /czytaj >>>/
5. Rademacher Kamila /czytaj >>>/
6. Śliwa Zuzanna /czytaj >>>/
7. Widz-Waniek Barbara /czytaj całość >>>/
8. Wójtowicz Stefania /czytaj >>>/

Kierowników i Pracowników Jednostek Organizacyjnych

1. Bieniek Elżbieta /czytaj całość >>>/
2. Biesaga Alicja /czytaj całość >>>/
3. Jamiński Jan /czytaj całość >>>/
4. Martuszewska Monika /czytaj całość >>>/
5. Mieszczańczuk Piotr /czytaj całość >>>/
6. Pałka Zdzisław /czytaj całość >>>/
7. Pędziwiatr Janina /czytaj całość >>>/
8. Pelc Agnieszka /czytaj całość >>>/
9. Roter Brygida /czytaj całość >>>/
10. Rutkowska-Litwiniuk Violetta /czytaj całość >>>/
11. Rzepkowski Janusz /czytaj całość >>>/
12. Sarabon-Pałka Elżbieta /czytaj całość >>>/
13. Siubiś Elżbieta /czytaj całość >>>/
14. Telęga-Romian Katarzyna /czytaj całość >>>/
15. Trojan-Harhala Halina /czytaj całość >>>/
16. Wieczorek Stanisław /czytaj całość >>>/
17. Zaryczański Witold /czytaj całość >>>/

Zarządu Spółki "GRODWIK"

1. Biegaj Elwira /czytaj całość >>>/
2. Dziuba Marek /czytaj całość >>>/

Władz Urzędu Miejskiego

 1. Burmistrz Grodkowa - Marek Antoniewicz /czytaj >>>/
 2. Zastępca Burmistrza -Waldemar Wójcicki /czytaj >>>/
 3. Sekretarz Gminy - Andrzej Romian /czytaj >>>/
 4. Skarbnik Gminy - Filomena Zeman /czytaj >>>/

Pracowników Urzędu Miejskiego

 1. Jakubów Krystyna  /czytaj >>>/
 2. Olenkiewicz-Martyniszyn Urszula  /czytaj >>>/
 3. Solska Agnieszka /czytaj >>>/
 4. Śliwa Zuzanna /czytaj >>>/
 5. Knap Barbara /czytaj >>>/
 6. Widz-Waniek Barbara /czytaj >>>/
 7. Wójtowicz Stefania /czytaj >>>/

 

Kierowników i Pracowników Jednostek Organizacyjnych

 1. Bieniek Elżbieta /czytaj >>>/
 2. Biesaga Alicja /czytaj >>>/
 3. Jamiński Jan /czytaj >>>/
 4. Mieszczańczuk Piotr /czytaj >>>/
 5. Pałka Zdzisław /czytaj >>>/
 6. Pelc Agnieszka /czytaj >>>/
 7. Pędziwiatr Janina /czytaj >>>/
 8. Roter Brygida /czytaj >>>/
 9. Rutkowska-Litwiniuk Violetta /czytaj >>>/
 10. Rzepkowski Janusz /czytaj >>>/
 11. Sarabon-Pałka Elżbieta /czytaj >>>/
 12. Siubiś Elżbieta /czytaj >>>/
 13. Szuchta Jolanta /czytaj >>>/
 14. Trojan-Harchala Halina /czytaj >>>/
 15. Wieczorek Stanisław /czytaj >>>/
 16. Zaryczański Witold /czytaj >>>/
 17. Martuszewska Monika /czytaj >>>/
 18. Monika Gołek /czytaj >>>/
 19. Romian-Telęga Katarzyna /czytaj >>>/

Zarządu Spółki "GRODWIK"

 1. Biegaj Elwira /czytaj >>>/
 2. Dziuba Marek /czytaj >>>/

Władz Urzędu Miejskiego

 1. Burmistrz Grodkowa - Marek Antoniewicz /czytaj >>>/
 2. Zastępca Burmistrza -Waldemar Wójcicki /czytaj >>>/
 3. Sekretarz Gminy - Andrzej Romian /czytaj >>>/
 4. Skarbnik Gminy - Filomena Zeman /czytaj >>>/

Pracowników Urzędu Miejskiego

 1. Jakubów Krystyna  /czytaj >>>/
 2. Olenkiewicz-Martyniszyn Urszula  /czytaj >>>/
 3. Solska Agnieszka /czytaj >>>/
 4. Śliwa Zuzanna /czytaj >>>/
 5. Knap Barbara /czytaj >>>/
 6. Widz-Waniek Barbara /czytaj >>>/
 7. Wójtowicz Stefania /czytaj >>>/


Kierowników i Pracowników Jednostek Organizacyjnych

 1. Bieniek Elżbieta /czytaj >>>/
 2. Biesaga Alicja /czytaj >>>/
 3. Jamiński Jan /czytaj >>>/
 4. Mieszczańczuk Piotr /czytaj >>>/
 5. Pałka Zdzisław /czytaj >>>/
 6. Pelc Agnieszka /czytaj >>>/
 7. Pędziwiatr Janina /czytaj >>>/
 8. Roter Brygida /czytaj >>>/
 9. Rutkowska-Litwiniuk Violetta /czytaj >>>/
 10. Rzepkowski Janusz /czytaj >>>/
 11. Sarabon-Pałka Elżbieta /czytaj >>>/
 12. Siubiś Elżbieta /czytaj >>>/
 13. Szuchta Jolanta /czytaj >>>/
 14. Trojan-Harchala Halina /czytaj >>>/
 15. Wieczorek Stanisław /czytaj >>>/
 16. Zaryczański Witold /czytaj >>>/
 17. Martuszewska Monika /czytaj >>>/
 18. Monika Gołek /czytaj >>>/

Zarządu Spółki "GRODWIK"

 1. Biegaj Elwira /czytaj >>>/
 2. Dziuba Marek /czytaj >>>/

Władz Urzędu Miejskiego

 1. Burmistrz Grodkowa - Marek Antoniewicz /czytaj >>>/
 2. Zastępca Burmistrza -Waldemar Wójcicki /czytaj >>>/
 3. Sekretarz Gminy - Andrzej Romian /czytaj >>>/
 4. Skarbnik Gminy - Filomena Zeman /czytaj >>>/

Pracowników Urzędu Miejskiego

 1. Broda Aradiusz  /czytaj >>>/
 2. Gajewski Lesław  /czytaj >>>/
 3. Jakubów Krystyna  /czytaj >>>/
 4. Koprowska Mirosława  /czytaj >>>/
 5. Olenkiewicz-Martyniszyn Urszula  /czytaj >>>/
 6. Suchorowska Zofia /czytaj >>>/
 7. Śliwa Zuzanna /czytaj >>>/
 8. Knap Barbara /czytaj >>>/
 9. Widz Barbara /czytaj >>>/
 10. Wojtas Franciszek  /czytaj >>>/
 11. Wolak Jadwiga /czytaj >>>/
 12. Wójtowicz Stefania /czytaj >>>/

Kierowników i Pracowników Jednostek Organizacyjnych

 1. Bieniek Elżbieta /czytaj >>>/
 2. Biesaga Alicja /czytaj >>>/
 3. Jamiński Jan /czytaj >>>/
 4. Mieszczańczuk Piotr /czytaj >>>/
 5. Pałka Zdzisław /czytaj >>>/
 6. Pelc Agnieszka /czytaj >>>/
 7. Pędziwiatr Janina /czytaj >>>/
 8. Roter Brygida /czytaj >>>/
 9. Rutkowska-Litwiniuk Violetta /czytaj >>>/
 10. Rzepkowski Janusz /czytaj >>>/
 11. Sarabon-Pałka Elżbieta /czytaj >>>/
 12. Siubiś Elżbieta /czytaj >>>/
 13. Szuchta Jolanta /czytaj >>>/
 14. Trojan-Harchala Halina /czytaj >>>/
 15. Wieczorek Stanisław /czytaj >>>/
 16. Zaryczański Witold /czytaj >>>/
 17. Martuszewska Monika /czytaj >>>/

Zarządu Spółki "GRODWIK"

 1. Biegaj Elwira /czytaj >>>/
 2. Dziuba Marek /czytaj >>>/
 • Data aktualizacji: 2018-04-19 10:23
 • |
 • Licznik odwiedzin: 4 589 336