Pozostałe dokumenty

Wybory

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23.10.2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 25.10.2018
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23.10.2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 25.10.2018
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Grodkowa
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 23.10.2018
Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Grodkowie
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 23.10.2018
Informacja o aktualnych składach Obwodowych Komisji Wyborczych
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 20.10.2018
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 19.10.2018 r. w sprawie zmiany w składzie OKW ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 10 w gminie Grodków
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 19.10.2018
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 18.10.2018 r. w sprawie zmiany w składzie OKW ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 4 w gminie Grodków
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 19.10.2018
Dyżur Urzędnika Wyborczego
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 18.10.2018
Wykaz telefonów
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 18.10.2018
Informacja o rozpoczęciu pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 21 października 2018 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 18.10.2018
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 17.10.2018 r. w sprawie zmiany w składzie OKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 15 w gminie Grodków
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 18.10.2018
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 16.10.2018 r. w sprawie zmiany w składzie OKW ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 w gminie Grodków
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 18.10.2018
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 16.10.2018 r. w sprawie zmiany w składzie OKW ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 w gminie Grodków
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 18.10.2018
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.10.2018
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla OKW ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu ustalenia wyników głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 16.10.2018
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla OKW ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu ustalenia wyników głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 16.10.2018
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla OKW ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach organów jednostek samorzadu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 16.10.2018
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 15.10.2018 r. w sprawie zmiany w składzie OKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 8 w gminie Grodków
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 16.10.2018
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 08.10.2018 r. w sprawie zmiany w składzie OKW ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 w gminie Grodków
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 16.10.2018
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 12.10.2018 r. w sprawie zmiany w składzie OKW ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 w gminie Grodków
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 15.10.2018
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 11.10.2018 r. w sprawie zmiany w składzie OKW ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 14 w gminie Grodków
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 12.10.2018
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 11.10.2018 r. w sprawie zmiany w składzie OKW ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 9 w gminie Grodków
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 12.10.2018
Komunikat Urzędnika Wyborczego o terminie i miejscu posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 04.10.2018
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Grodkowie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Grodkowa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 02.10.2018
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Grodkowie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Grodkowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 02.10.2018
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Grodkowie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Grodkowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 02.10.2018
Powołanie obwodowych komisji wyborczych
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 01.10.2018
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Grodkowie z dnia 28 września 2018 r. o miejscu, czasie i zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 28.09.2018
Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Grodkowie w miesiącu październiku
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 28.09.2018
Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 25 września 2018 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 25.09.2018
Dyżur Urzędnika Wyborczego w Gminie Grodków
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 25.09.2018
Obwieszczenie Burmistrza Grodkowa z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 21.09.2018
Uchwała Nr XLII/394/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/361/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Grodków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 14.09.2018
Uchwała Nr XLII/385/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 14.09.2018
Informacja o składzie oraz dyżurach na miesiąc wrzesień 2018 r. Miejskiej Komisji Wyborczej w Grodkowie
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 11.09.2018
Zasady i sposób zgłaszania kandydatów w wyborach burmistrza
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 11.09.2018
Zasady i sposoby zgłaszania list kandydatów na radnych
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 11.09.2018
Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 11.09.2018
Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Grodkowie
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 10.09.2018
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Grodkowie
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 10.09.2018
Dyżur Urzędnika Wyborczego w Gminie Grodków
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 10.09.2018
Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 6 września 2018 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 07.09.2018
Obwieszczenie Burmistrza Grodkowa z dnia 22 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Grodkowie w wyborach do Rady Miejskiej w Grodkowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 22.08.2018
Obwieszczenie Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych powiatu
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 22.08.2018
Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu w wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.08.2018
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.08.2018
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.08.2018
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.08.2018
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.08.2018
Wszelkie informacje oraz wyjaśnienia
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.08.2018
Tworzenie komitetów
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.08.2018
Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.08.2018
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.08.2018
Zarządzenie Nr 0050.748.2018 Burmistrza Grodkowa z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Informację opublikował: Dariusz Świerczyński - Administrator BIP dnia 17.08.2018

Podział Gminy Grodków na okręgi wyborcze- uchwała

  • Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.  o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318)  informuje się, że w dniu 11 sierpień 2015 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Grodkowie przy ul. Warszawskiej 29 w sali konferencyjnej (I piętro) odbędzie się publiczne losowanie kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum w Gminie Grodków w Referendum Ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

  • Informacja o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych
    Na podstawie art. 182 par. 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) informuje się, że w dniu 20 kwietnia 2015 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miesjkim w Grodkowie przy ul. Warszawskiej 29 w sali konferencyjnej (I piętro) odbędzie się publiczne losowanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Grodków w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

  • Informacja PKW w sprawie dopisywania do spisu wyborców

  • Data aktualizacji: 2018-12-19 15:03
  • |
  • Licznik odwiedzin: 5 749 582