Pozostałe dokumenty

Petycje

Przedmiot petycji:

Petycja o próbę wdrożenia w Gminie – rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych – Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii (skan wniosku + załącznik nr 1 + załącznik nr 2)

Numer petycji:

1/2018

Podmiot wnoszący:

Osoba prawna

Szulc-Efekt sp. z o.o.

Prezes Zarządu: Adam Szulc

Data złożenia:

 13.09.2018 r.

Przebieg postępowania:

odpowiedź: skan odpowiedzi

Informację wytworzył:

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie przeprowadzenia analizy i rozważenia instalacji na budynkach użytkowanych przez Urząd – testowo lub docelowo – systemów fotowoltaicznych polegających na przetwarzaniu z promieniowania światła słonecznego i przekształceniu jej w energię elektryczną a także o przekazanie tekstu petycji do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych (również tzw. Zespołów Szkół) (skan wniosku)

Numer petycji:

2/2018

Podmiot wnoszący:

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

Data złożenia:

 20.08.2018 r.

Przebieg postępowania:

Petycję przekazano do podległych szkół podstawowych za pośrednictwem Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie (skan potwierdzenia przesłania).

Odpowiedź: skan odpowiedzi

Informację wytworzył: Anna Zając

Przedmiot petycji:

Petycja o o informację w zakresie postępowań w sprawie zamówień publicznych, w tym elektronizacji zamówień publicznych (skan wniosku)

Numer petycji:

3/2018

Podmiot wnoszący:

Osoba prawna

Szulc-Efekt sp. z o.o.

Prezes Zarządu: Adam Szulc

Data złożenia:

 08.11.2018 r.

Przebieg postępowania:

w trakcie realizacji

Informację wytworzyła: Iwona Kokowska-Paluch

Przedmiot petycji:

Petycja o zmianę organizacji ruchu i parkowania przy Rynku (skan wniosku)

Numer petycji:

4/2018

Podmiot wnoszący:

Agata Wasilenko_Mikuta

radna Rady Miejskiej w Grodkowie

Data złożenia:

 12.12.2018 r.

Przebieg postępowania:

w trakcie realizacji

Informację wytworzyła: Justyna Bednarska - Wydział GK

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) informuję, iż w 2017 r. zostały wniesione 4 petycje. Przedmiot oraz sposób załatwienia sprawy opisany jest odrębnie dla każdej z petycji (w postaci skanów dokumentów).

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie opublikowania - w całości - wniosku na stronie Internetowej (lub w BIP) Gminy/Miasta - Adresata (skan wniosku)

Numer petycji:

1/2017

Podmiot wnoszący:

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

Data złożenia:

13.02.2017 r.

Odpowiedź:

opublikowano

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie zmiany lokalizacji śmietnika przy ulicy Moniuszki w Grodkowie (skan wniosku)

Numer petycji:

2/2017

Podmiot wnoszący:

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

Data złożenia:

22.06.2017 r.

Przebieg postępowania:

W trakcie realizacji

Zawiadomiono o sposobie załatwienia (skan dokumentu)

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie:

1) wszczęcia starań o rozbudowanie grodkowskiego punktu ratownictwa medycznego o drugi zespół ratunkowy z karetką

2) stworzenie w gminie dodatkowego systemu ratownictwa medycznego, w oparciu o mieszkających tu lekarzy oraz ratowników medycznych i OSP - wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt medyczny, zapewnienie szkoleń i środków finansowych na działanie oraz przygotowanie ram organizacyjnych umożliwiających współdziałanie tego systemu z państwowym ratownictwem medycznym

3) organizowanie w gminie cyklicznych, darmowych i dostępnych dla każdego szkoleń w zakresie niesienia pierwszej pomocy oraz odpowiedniego nagłośnienia tej akcji

(skan wniosku)

Numer petycji:

3/2017

Podmiot wnoszący:

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

Data złożenia:

22.06.2017 r.

Przebieg postępowania:

W trakcie realizacji. W zakresie punktu 1 przekazano do Wojewody Opolskiego (skan pisma)

Otrzymane pisma od Wicewojewody Opolskiego - skan pisma 1, skan pisma 2, skan pisma 3

Zawiadomiono o sposobie załatwienie (skan dokumentu), skan pisma 4, skan pisma 5skan pisma 6

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie podjęcia wszelkich niezbędnych działań i inicjatyw, w celu utrzymania nocnych dyżurów lekarzy w Grodkowie (skan wniosku)

Numer petycji:

4/2017

Podmiot wnoszący:

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

Data złożenia:

06.09.2017 r.

Odpowiedź:

Zawiadomiono o sposobie załatwienia (skan dokumentu)

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195 ze zm.) informuję, iż w 2016 r. zostały wniesione 5 petycje (w tym jedna wpłynęła w 2015 r.). Przedmiot oraz sposób załatwienia sprawy opisany jest odrębnie dla każdej z petycji (w postaci skanów dokumentów).  

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie umieszczenia na stronie Gminy Grodków zakładki „kącik przedsiębiorcy” (załącznik 1-skan dokumentu)

Numer petycji:

1/2016

Podmiot wnoszący:

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

Data złożenia:

03.12.2015 r.

Odpowiedź:

(załącznik 2-skan dokumentu)

 

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie archiwizacji materiałów szkoleniowych (załącznik 3-skan dokumentu)

Numer petycji:

2/2016

Podmiot wnoszący:

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

Data złożenia:

26.02.2016 r.

Odpowiedź:

(załącznik 4-skan dokumentu)

 

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie utworzenia „biblioteczki samorządowca” (załącznik 5-skan dokumentu)

Numer petycji:

3/2016

Podmiot wnoszący:

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

Data złożenia:

18.04.2016 r.

Odpowiedź:

(załącznik 6-skan dokumentu)Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie publikowania danych w BIP jednostki - pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych" (załącznik - skan dokumentu)

Numer petycji:

5/2016

Podmiot wnoszący:

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

Data złożenia:

06.10.2016 r.

Odpowiedź:

(załącznik - skan dokumentu)Przedmiot petycji Petycja w sprawie utworzenia w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) zakładki "Czystsze powietrze", w której, znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza
Numer petycji: 6/2016
Przedmiot wnoszący: Brak zgody na udostępnienie danych osobowych
Data złożenia: 31.10.2016 r.
Odpowiedź: załącznik - skan dokumentu

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195) informuję, iż w 2015 r. została wniesiona 1 petycja, która została rozpatrzona w styczniu 2016 r. i znajduje się zakładce „2016” pod numerem 1/2016.

  • Data aktualizacji: 2018-12-19 15:03
  • |
  • Licznik odwiedzin: 5 749 599