Pozostałe dokumenty

Petycje

Przedmiot pet ycji:

Petycja w sprawie opublikowania - w całości - wniosku na stronie Internetowej (lub w BIP) Gminy/Miasta - Adresata (skan wniosku)

Numer petycji:

1/2017

Podmiot wnoszący:

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

Data złożenia:

13.02.2017 r.

Odpowiedź:

opublikowano

 

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie umieszczenia na stronie Gminy Grodków zakładki „kącik przedsiębiorcy” (załącznik 1-skan dokumentu)

Numer petycji:

1/2016

Podmiot wnoszący:

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

Data złożenia:

03.12.2015 r.

Odpowiedź:

(załącznik 2-skan dokumentu)

 

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie archiwizacji materiałów szkoleniowych (załącznik 3-skan dokumentu)

Numer petycji:

2/2016

Podmiot wnoszący:

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

Data złożenia:

26.02.2016 r.

Odpowiedź:

(załącznik 4-skan dokumentu)

 

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie utworzenia „biblioteczki samorządowca” (załącznik 5-skan dokumentu)

Numer petycji:

3/2016

Podmiot wnoszący:

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

Data złożenia:

18.04.2016 r.

Odpowiedź:

(załącznik 6-skan dokumentu)Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie publikowania danych w BIP jednostki - pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych" (załącznik - skan dokumentu)

Numer petycji:

5/2016

Podmiot wnoszący:

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

Data złożenia:

06.10.2016 r.

Odpowiedź:

(załącznik - skan dokumentu)Przedmiot petycji Petycja w sprawie utworzenia w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) zakładki "Czystsze powietrze", w której, znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza
Numer petycji: 6/2016
Przedmiot wnoszący: Brak zgody na udostępnienie danych osobowych
Data złożenia: 31.10.2016 r.
Odpowiedź: załącznik - skan dokumentu

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195) informuję, iż w 2015 r. została wniesiona 1 petycja, która została rozpatrzona w styczniu 2016 r. i znajduje się zakładce „2016” pod numerem 1/2016.

  • Data aktualizacji: 2017-05-26 12:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 403 224