Pozostałe dokumenty

Petycje

2017

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie opublikowania - w całości - wniosku na stronie Internetowej (lub w BIP) Gminy/Miasta - Adresata (skan wniosku)

Numer petycji:

1/2017

Podmiot wnoszący:

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

Data złożenia:

13.02.2017 r.

Odpowiedź:

opublikowano

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie zmiany lokalizacji śmietnika przy ulicy Moniuszki w Grodkowie (skan wniosku)

Numer petycji:

2/2017

Podmiot wnoszący:

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

Data złożenia:

22.06.2017 r.

Przebieg postępowania:

W trakcie realizacji

Zawiadomiono o sposobie załatwienia (skan dokumentu)

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie:

1) wszczęcia starań o rozbudowanie grodkowskiego punktu ratownictwa medycznego o drugi zespół ratunkowy z karetką

2) stworzenie w gminie dodatkowego systemu ratownictwa medycznego, w oparciu o mieszkających tu lekarzy oraz ratowników medycznych i OSP - wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt medyczny, zapewnienie szkoleń i środków finansowych na działanie oraz przygotowanie ram organizacyjnych umożliwiających współdziałanie tego systemu z państwowym ratownictwem medycznym

3) organizowanie w gminie cyklicznych, darmowych i dostępnych dla każdego szkoleń w zakresie niesienia pierwszej pomocy oraz odpowiedniego nagłośnienia tej akcji

(skan wniosku)

Numer petycji:

3/2017

Podmiot wnoszący:

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

Data złożenia:

22.06.2017 r.

Przebieg postępowania:

W trakcie realizacji. W zakresie punktu 1 przekazano do Wojewody Opolskiego (skan pisma)

Otrzymane pisma od Wicewojewody Opolskiego - skan pisma 1, skan pisma 2, skan pisma 3

Zawiadomiono o sposobie załatwienie (skan dokumentu), skan pisma 4, skan pisma 5skan pisma 6

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie podjęcia wszelkich niezbędnych działań i inicjatyw, w celu utrzymania nocnych dyżurów lekarzy w Grodkowie (skan wniosku)

Numer petycji:

4/2017

Podmiot wnoszący:

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

Data złożenia:

06.09.2017 r.

Odpowiedź:

Zawiadomiono o sposobie załatwienia (skan dokumentu)

  • Data aktualizacji: 2018-07-17 14:57
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 991 028