Pozostałe dokumenty

Petycje

2018

Przedmiot petycji:

Petycja o próbę wdrożenia w Gminie – rozpowszechnionego w Krajach rozwiniętych – Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii (skan wniosku + załącznik nr 1 + załącznik nr 2)

Numer petycji:

1/2018

Podmiot wnoszący:

Osoba prawna

Szulc-Efekt sp. z o.o.

Prezes Zarządu: Adam Szulc

Data złożenia:

 13.09.2018 r.

Przebieg postępowania:

odpowiedź: skan odpowiedzi

Informację wytworzył:

Przedmiot petycji:

Petycja w sprawie przeprowadzenia analizy i rozważenia instalacji na budynkach użytkowanych przez Urząd – testowo lub docelowo – systemów fotowoltaicznych polegających na przetwarzaniu z promieniowania światła słonecznego i przekształceniu jej w energię elektryczną a także o przekazanie tekstu petycji do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych (również tzw. Zespołów Szkół) (skan wniosku)

Numer petycji:

2/2018

Podmiot wnoszący:

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

Data złożenia:

 20.08.2018 r.

Przebieg postępowania:

Petycję przekazano do podległych szkół podstawowych za pośrednictwem Gminnego Zarządu Szkół i Przedszkoli w Grodkowie (skan potwierdzenia przesłania).

Odpowiedź: skan odpowiedzi

Informację wytworzył: Anna Zając

Przedmiot petycji:

Petycja o o informację w zakresie postępowań w sprawie zamówień publicznych, w tym elektronizacji zamówień publicznych (skan wniosku)

Numer petycji:

3/2018

Podmiot wnoszący:

Osoba prawna

Szulc-Efekt sp. z o.o.

Prezes Zarządu: Adam Szulc

Data złożenia:

 08.11.2018 r.

Przebieg postępowania:

odpowiedź: skan odpowiedzi

Informację wytworzyła: Iwona Kokowska-Paluch

Przedmiot petycji:

Petycja o zmianę organizacji ruchu i parkowania przy Rynku (skan wniosku)

Numer petycji:

4/2018

Podmiot wnoszący:

Agata Wasilenko_Mikuta

radna Rady Miejskiej w Grodkowie

Data złożenia:

 12.12.2018 r.

Przebieg postępowania:

odpowiedź: skan odpowiedzi

Informację wytworzyła: Justyna Bednarska - Wydział GK

  • Data aktualizacji: 2019-07-22 07:40
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 812 215