Pozostałe dokumenty

Straż Miejska

Kontrola pieców

Straż Miejska w Grodkowie w dniu 6 kwietnia 2017 r. przy współpracy z wydziałem ochrony środowiska oraz Centralnym Laboratorium Pomiarowo – Badawczym przeprowadziła na terenie miasta i gminy Grodków kontrolę pieców w domach jednorodzinnych i zakładach pracy pod kątem spalania odpadów. Kontrolą objęto wcześniej wytypowane miejsca, które najczęściej zgłaszali mieszkańcy. Na miejscu kontroli pobrana została próbka popiołu z pieca a następnie w laboratorium przeprowadzane są badania w celu ustalenia co w nim było spalane. Kontrola ma na celu ograniczenie spalania odpadów w piecach na terenie Miasta i Gminy Grodków i tym samym zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.

  • Data aktualizacji: 2017-12-15 11:46
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 991 535