Pozostałe dokumenty

Straż Miejska

Kontrola numerów porządkowych

Straż Miejska w Grodkowie kontynuuje kontrole numerów porządkowych posesji na terenie Gminy Grodków. Od marca b.r. kontrole mają objąć następujące miejscowości: Wójtowice, Gnojna i Żelazna. Kontrole mają na celu usprawnienie działań ratowniczych służbom ratunkowym, które w wielu przypadkach nie są w stanie dotrzeć na miejsce interwencji z powodu braku numeracji na budynkach. Powyższe działania obejmą całą gminę i miasto Grodków.

Art.  64. § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

  • Data aktualizacji: 2019-02-15 13:34
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 018 815