Pozostałe dokumenty

Gospodarka odpadami

Burmistrz Grodkowa informuje, że w Grodkowie przy ul. Elsnera nr 12 (baza Spółki Komunalnik) funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Godziny otwarcia PSZOK:

  • wtorek i piątek 10:00-18:00
  • środa i czwartek 7:00-15:00
  • sobota 8:00-15:00

Burmistrz Grodkowa informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) funkcjonuje przy ul. Warszawskiej 33 w Grodkowie i jest czynny od wtorku do soboty, w godzinach:

 

we wtorki i piątki         od 10:00 do 18:00,

w środy i czwartki       od 7:00 do 15:00,

w soboty                         od 8:00 do 15:00.

 

PSZOK zapewnia mieszkańcom Gminy Grodków bezpłatny odbiór odpadów komunalnych wymienionych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr VIII/71/15 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 15 lipca 2015 r., z wyjątkiem metali o kodzie 20 01 40, które przyjmowane są w punkcie odbioru przy ul. Wrocławskiej 50f.

PSZOK funkcjonuje zgodnie z regulaminem określonym w załączniku nr 2 do uchwały.

  • Data aktualizacji: 2019-11-21 13:15
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 320 905