Aktualności

Efektywność energetyczna w MSP

Poddziałanie 3.4.,,Efektywność energetyczna w MSP’’.

Jest to poddziałanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

Nabory w trybie konkursowym. Przewidywany termin ogłoszenia naboru maj/czerwiec 2020.

 

Przedmiotem konkursu są typy projektów:

  1. Zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii,
  2. Zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego,
  3. Zastosowanie energooszczędnych technologii,
  4. Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków,
  5. Instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania energii ze źródeł odnawialnych, jako uzupełnienie projektu,
  6. Audyt energetyczny dla MSP jako element kompleksowy projektu,

 

Wsparciem dotacyjnym mogą być objęte przedsiębiorstwa tylko z powiatów : brzeski, namysłowski, nyski, prudnicki, głubczycki.

Warunkiem wstępnym przyznania dotacji jest przeprowadzenie audytu energetycznego stanowiącego kompleksowy element projektu. Jest możliwe dofinansowanie audytu w ramach odrębnego projektu  ,,Usługi proinnowacyjne’’, sporządzanego przez wyłonione podmioty w ramach ,,Listy otoczenia biznesu’’. Lista na stronie OCRG.  Umowa : OCRG- przedsiębiorca-audytor.

W poprzednim naborze mikro i małe przedsiębiorstwa minimalny wkład własny – 35%, średnie – 45%.

Minimalna i maksymalna wysokość wsparcia nie jest określona.

 Jeżeli będzie to działanie interesować Państwa, to firma ,,GRANT’’ udzieli wszelkich niezbędnych dalszych szczegółowych informacji, oraz udzieli pomocy w wykorzystaniu możliwości wynikających z tego działania. Nabór na efektywność energetyczną będzie ostatnim w tej perspektywie finansowej RPO.

 

Dlatego prosimy osoby zainteresowane o przesłanie wstępnej deklaracji na mail: eg@grodkow.pl

  • Data aktualizacji: 2020-11-30 13:47
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 816 741