Aktualności

Podpisanie umowy na ŚDS w Grodkowie

7 lipca br. w Sali im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim Burmistrz Grodkowa Marek Antoniewicz reprezentujący Gminę Grodków, w obecności Pana Stanisława Szweda –Wiceministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Pani Wioletty Porowskiej – Posła na Sejm RP podpisał umowę z Wojewodą Opolskim Adrianem Czubakiem w sprawie udzielenia dotacji celowej na finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem i rozwojem infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie.

Na realizację ww. zadania Wojewoda udziela Gminie Grodków dotacji celowej w kwocie 1 978 992 zł w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1742 780 zł oraz na bieżącą działalność z przeznaczeniem na remonty i zakupy wyposażenia w kwocie 236 212 zł.

Inwestycja obejmująca adaptacje i przebudowę istniejących pomieszczeń szkolnych na potrzeby ŚDS, w budynku po byłym gimnazjum przy ulicy Mickiewicza 10 w Grodkowie doprowadzi do powstania 30 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

  • Data aktualizacji: 2020-08-04 13:20
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 345 907