Aktualności

Budowa dróg lokalnych w gminie Grodków

Gmina Grodków informuje, iż 4 lipca 2016r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Opolu została podpisana umowa o przyznaniu pomocy na operację
pn. „Budowa dróg lokalnych w Tarnowie Grodkowskim” w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Celem operacji jest zwiększenie o 2,854km długości sieci dróg gminnych publicznych
w Tarnowie Grodkowskim, warunkujących rozwój gospodarczy tej miejscowości.

W wyniku realizacji operacji w Tarnowie Grodkowskim powstaną dwie asfaltowe drogi publiczne o łącznej długości 2,854km. W chwili obecnej drogi te mają nawierzchnię gruntową, miejscowo powierzchniowo umocnioną kruszywem. Na fragmentach istnieje zniszczona nawierzchnia asfaltowa. Drogi te będą łączyć się z drogami powiatowymi nr 1504 O i 1506 O oraz prowadzić do zlokalizowanego przy nich obiektu użyteczności publicznej: Kościoła pw. Św. Anny w Tarnowie Grodkowskim.

Planowany koszt całkowity operacji – 3.915.018,11 zł, z tego dofinansowanie z EFROW – 2.271.389,00 zł (63,63% wydatków kwalifikowalnych)

Planowane zakończenie realizacji operacji to wrzesień 2017r.

  • Data aktualizacji: 2018-11-16 13:56
  • |
  • Licznik odwiedzin: 5 612 962