Aktualności

I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej III kadencji

W środę   11 stycznia 2017 roku odbyła się uroczysta sesja, która zainaugurowała   III kadencję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grodkowie. Miała ona miejsce w tej samej sali Urzędu Miejskiego, w której obraduje Rada Miejska wybrana przez mieszkańców naszej gminy. Poprowadził ją radny senior, czyli najstarszy wiekiem młodzieżowy radny - Mateusz Chowaniec, uczeń Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie.

W wyborach przeprowadzonych końcem roku 2016 w sześciu okręgach wyborczych uczniowie szkół ponadpodstawowych wybrali spośród 26 kandydatów 15 radnych. Podczas pierwszej sesji uczniowie Ci odebrali z rąk Pawła Bireckiego - Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia   potwierdzające wybór na radnego, a następnie złożyli uroczyste ślubowanie. Gratulację pełnoprawnym radnym złożył Paweł Birecki – opiekun Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz w imieniu Burmistrza sekretarz Andrzej Romian.

Ślubowanie złożyli :

Białek Marcelina

Bogucki Michał

Chowaniec Mateusz

Demichowicz Jan

Górska Aleksandra

Janiszewska Angelika

Klimczak Łukasz

Kukuła Estera

Kwarta Paulina

Maciąg Wiktoria

Mazur Piotr

Płonka Klaudia

Romanów Patrycja

Walczak Malwina

Po najbardziej uroczystej części przystąpiono do przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej, dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza. W tym celu powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: Przewodnicząca Wiktoria Maciąg, członkowie komisji Paulina Kwarta, Michał Bogucki, która przeprowadziła   głosowanie tajne wyboru Prezydium Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grodkowie.

Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej została radna Aleksandra Górska z Liceum Ogólnokształcącego w Grodkowie. Wiceprzewodniczącymi zostali radna Estera Kukuła
z Liceum Ogólnokształcącego oraz radna Malwina Walczak, reprezentująca   Gimnazjum Publiczne Nr 1 w Grodkowie. Na sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej wybrano radną Wiktorię Maciąg z Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Grodkowie.

Na zakończenie obrad, ustalono termin kolejnej sesji, która odbędzie się w pierwszym tygodniu
po zakończeniu ferii zimowych.

  • Data aktualizacji: 2018-06-22 13:45
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 890 603