Aktualności

Absolutorium dla Burmistrza Grodkowa

31 maja br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się XXVII sesja Rady Miejskiej w Grodkowie. Jednym z głównych tematów sesji, było absolutorium dla Burmistrza Grodkowa.

Rada Miejska w Grodkowie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 r., sprawozdaniem finansowym gminy za 2016 r., informacją o stanie mienia gminy, wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi Grodkowa oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dotyczącą wniosku komisji rewizyjnej, udzieliła Burmistrzowi Grodkowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Ponadto radni, na wniosek burmistrza m.in. pozostawili bez zmian na kolejny rok stawki za dostarczanie wody oraz odbiór ścieków, ustalili opłaty za świadczenia udzielane przez gminny żłobek oraz przyjęli statut gminy.

  • Data aktualizacji: 2018-05-25 14:30
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 750 541