Aktualności

Wandalizm w Grodkowie

W okresie od 18 – 21 marca 2017 r. do Straży Miejskiej w Grodkowie wpłynęło kilka zgłoszeń dotyczących pomalowania sprayami (tzw. graffiti) elewacji budynków, wystaw sklepowych, znaków drogowych, ławek, tablic informacyjnych, reklam itp. na terenie znacznej części miasta. Strażnicy po wykonaniu czynności wyjaśniających wytypowali osobę podejrzaną, którą okazał się 21-letni mężczyzna zamieszkały w Grodkowie. Sprawca kilku wykroczeń podczas przesłuchania przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Nie był w stanie logicznie wyjaśnić co go skłoniło do dokonania tak wielu zniszczeń. Na mężczyznę nałożono grzywny i zobowiązano go do usunięcia graffiti. W ustaleniu wandala strażnikom pomógł monitoring.

  • Data aktualizacji: 2018-05-25 14:30
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 750 543