Aktualności

OGŁOSZENIE - TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA

piece
piece

Burmistrz Grodkowa informuje, że z dniem 31 sierpnia 2017r. wszedł w życie „Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodków” - polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Grodków”, stanowiący załącznik do uchwały nr XXX/282/17 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 9 sierpnia 2017 r.

 Działając w oparciu o § 4 ust. 2 „Regulaminu” zawiadamiam, że w terminie od 1 września 2017 r. do dnia 11 września 2017r. włącznie, istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie ze środków budżetu gminy Grodków do zmiany systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Grodków, planowanych do realizacji w 2017 r.

Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można składać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, ul. Warszawska 29, Biuro Podawcze, pok. 10 (parter), w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 7.00 do 15.00, w środy od 7.00 do 17.00, a w piątki od 8.00 do 14.00, bądź przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Grodkowie, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków (terminem złożenia wniosku jest data jego wpływu do Urzędu).

Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, pok. 17 i 18 (parter) w godzinach pracy Urzędu) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grodkowie http://www.grodkow.pl/dotacje-do-zmiany-systemu-ogrzewania
Ponadto informuję, że wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich składania , aż do wyczerpania posiadanych na ten cel środków finansowych w danym roku budżetowym (decyduje data i godzina wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Grodkowie).

W przypadku złożenia wniosku w innym niż w/w termin pozostanie on bez rozpatrzenia.

Bliższe informacje uzyskać można bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grodkowie, ul. Warszawska 29, pok. 17, tel. 77 40 40 307.

  • Data aktualizacji: 2018-08-17 10:12
  • |
  • Licznik odwiedzin: 5 121 729