Aktualności

Umowa na termomodernizację podpisana

1 (4)
1 (4)

PODPISANA UMOWA O DOFINANSOWANIE NA TERMOMODERNIZACJĘ OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

6 GRUDNIA 2017 roku w sali Powiatowego Muzeum w Nysie została podpisana umowa o  dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Jest to projekt partnerski realizowany przez 15 jednostek samorządu terytorialnego Subregionu Południowego. Liderem Projektu jest Powiat Nyski, a Gmina Grodków – jednym z partnerów.

 

Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego w Subregionie Południowym, przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

Efektem realizacji projektu będzie głęboka termomodernizację 21 budynków użyteczności publicznej

usytuowanych na obszarze Subregionu Południowego.

 

Zakres projektu dla Gminy Grodków obejmuje termomodernizację dwóch obiektów:

  • świetlicy wiejskiej w Goli Grodkowskiej;
  • remizy OSP Gałązczyce.

 

Planowany koszt realizacji powyższego zakresu to 1.116.136,20 zł, w tym dofinansowanie z EFRR – 500.433,38 zł.

Zdj. Starostwo Powiatowe w Nysie

  • Data aktualizacji: 2018-11-16 08:55
  • |
  • Licznik odwiedzin: 5 598 896