Aktualności

Pierwsze Grodkowskie Forum Seniorów

Odbyło się 16 kwietnia 2018r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Grodkowie.Prowadziła je Alicja Biesaga dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodkowie Uczestniczyli w nim seniorzy i władze Gminy Grodków oraz przedstawiciele seniorów bądź instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów z gmin: Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz i Oława. Forum składało sie z dwóch części. W pierwszej części wykład „Aktywność społeczna promująca integrację wewnatrz grupy seniorów i aktywność miedzypokoleniową” wygłosiła Anna Szor – Bednarczuk   psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodkowie.

Po wykładzie wystąpił z króciutkim programem kabaret „Nie do zdarcia”.

Po przerwie odbyła sie dyskusja na temat aktywnego włączenia seniorów w życie publiczne    i sposobów w jaki samorządy mogą tę współpracę wspierać.Głos w dyskusji zabrali:

Janina Podgórna prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Grodkowskiej, która przedstawiła prezentację wprowadzającą do dyskusji, a w niej zwrociła uwagę na brak skoordynowania działań adresowanych do seniorów przez różne podmioty w gminie i postulowała, by utworzyć zespół ds. opracowania Wieloletniego Programu Wspierania Seniorów w Gminie Grodków;

Ilona Gwizdak z Gminy Lewin Brzeski opowiedziała o inicjatywach podejmowanych przez Stowarzyszenie Miłośników Turystyki w drodze;

Tomasz Niewodniczański z Gminy Oława zaprezentował sposoby aktywizowania seniorów przez Stowarzyszenie Janików nad Smortawą;

Andrzej Sowa dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu podzielił się swoimi doświadczeniami w pracy z seniorami;

Andrzej Romian sekretarz Gminy Grodków przedstawił programy dla seniorów realizowane w ramach realizacji zadań publicznych przez stowarzyszenia z Gminy Grodków;

Ludwika Eliasz, z inicjatywy której powstał w Grodkowie Klub Seniora, wystapiła z wnioskiem, by Gmina Grodków wzięła udział w Programie Wieloletnim Senior + w ramach którego można utworzyć w Grodkowie Dzienny Dom Senior + lub Klub Senior +

Stanisława Makar postulowała, by w Gminie Grodków utworzyć Radę Seniorów;

Marek Antoniewicz Burmistrz Grodkowa ustosunkował sie do wypowiedzi osób biorących udział w dyskusji i przedstawił zamierzenia Gminy Grodków wspierające seniorów.

Forum jest pierwszym krokiem w kierunku integracji podmiotów dzałających na rzecz seniorów.

Na koniec Janina Podgórna organizatorka Forum podziękowała wszystkim za liczne przybycie, a Panu Burmistrzowi za dotychczasowe wspieranie seniorów oraz udostępnienie seniorom przepięknej Sali na przeprowadzenie Forum.

Forum seniorów zostało zorganizowane w ramach zadania pn. „Działania wzmacniające kapitał społeczny seniorów oraz właczające ich w życie społeczne obszaru” realizowanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Brzesko-Oławska Wieś Historyczna.

  • Ulotka (JPG, 85,74 kB)

    załączył: Dorota Zawadzka , Redaktor BIP - Wydział IGP dnia 2018-04-17 08:33
    Liczba pobrań: 0

  • Data aktualizacji: 2019-03-18 13:47
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 161 109