Aktualności

Marszałkowski Budżet Obywatelski

Na stronach Opolskiego Urzędu Marszałkowskiego zostały umieszczone wyniki II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Przypomnijmy, że w województwie opolskim zgłoszono 128 wniosków z czego 25 zostanie zrealizowane.

Głosować mógł każdy mieszkaniec województwa opolskiego, każdy mógł głosować tylko jeden raz, oddając maksymalnie dwa głosy - jeden na zdanie powiatowe i jeden na zadanie subregionalne.  Spośród tych 25 zadań, które wybrano do realizacji najwięcej - 17 związanych było z kulturą, sportem i rekreacją, 6 ze zdrowiem i opieką społeczną, 2 z edukacją.

Oto lista zwycięskich projektów subregionu obejmującego powiaty: nyski, brzeski

1. Dziś Orlik Klubowy, jutro Stadion Narodowy - II edycja.
2. Od juniora do seniora - aktywnie spędzaj czas.
3. Opolszczyzna - Multikulti.
4. 100 pieśni na 100-lecie odzyskania Niepodległości - XXIII Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej "Tobie Polsko" w Olszance.
5. Bawimy się wspólnie w konstruowanie, kodowanie i programowanie.

Zadanie "Opolszczyzna Multikulti" kod zadania P/OB/7/DZD
Złożone przez Miłosza Krok

Projekt będzie realizowany w dwóch szkołach: PSP Gnojna i PSP Kolnica. Beneficjentami będą przede wszystkim dzieci, które w ramach zajęć poznawać będą kulturę naszego regionu, z uwzględnieniem jej różnorodności, wynikającej z faktu, że okoliczna ludność jest napływowa. Oprócz zajęć planowane są wycieczki krajoznawcze. Zakończenie projektu to zapoznanie z różnorodnością tradycji kulinarnych naszych okolic - będą to zajęcia teoretyczne i praktyczne przy współudziale pań ze stowarzyszeń i innych organizacji, skupiających kobiety z poszczególnych miejscowości (dawne koła gospodyń wiejskich).

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim, którzy poparli ten i inne projekty z naszej gminy.

  • Data aktualizacji: 2019-08-22 14:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 978 858