Aktualności

Wdrażanie strategii niskoemisyjnych

Na terenie gminy Grodków i gminy Paczków trwają obecnie intensywne prace związane z realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 projektem pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków” (Umowa nr RPOP.03.01.01-16-0002/16-00).

W ramach tego projektuGmina Grodków wykonała odcinki oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi punktami świetlnymi w miejscowościach Gałązczyce, Gierów, Jędrzejów, Kobiela, Osiek Grodkowski, Strzegów, Wierzbna, Wierzbnik, Grodków (ul. Szpitalna, Konopnickiej, Elsnera).

Głównym zamierzeniem projektu jest stworzenie zintegrowanych węzłów przesiadkowych, które pozwolą na ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery i ochronę środowiska naturalnego. Osiągnie się to poprzez przechodzenie na transport zbiorowy, zamiast korzystania z indywidualnej komunikacji samochodowej.

W Grodkowie ku końcowi mają się prace związane z przebudową budynku dworca PKP/PKS. Objęły one przebudowę pomieszczeń wewnątrz budynku. Powstały ogólnodostępne toalety i poczekalnia, wszystko jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wygląd zewnętrzny również uległ odświeżeniu, wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa. Zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pojawią się panele informacyjne z rozkładami jazdy i informacjami dla podróżnych.

Dynamicznie ruszyły też prace związane z przebudową placu przydworcowego. Obejmą one budowę zatok autobusowych dla komunikacji zbiorowej i szkolnej, przebudowę peronów i chodników, wykonanie dróg dojazdowych w obrębie placu oraz przejść dla pieszych. W miejscu tym powstanie parking z 27 miejscami dla samochodów osobowych (w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych) i 6 podwójnych stanowisk dla rowerów.

Równolegle odbywa się budowa drogi w ul. Sportowej (od ul. Warszawskiej do ul. Kasztanowej), przy której również zlokalizowane zostaną obiekty „Park&Ride” i „Bike&Ride”. Na dwóch parkingach łącznie powstanie 108 miejsc postojowych (w tym 6 miejsc dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami) i 11 podwójnych stanowisk dla rowerów.

Wkrótce rozpocznie się także przebudowa zatoki autobusowej wraz z odcinkiem drogi na wysokości Rynku. Po realizacji zadania udostępnionych zostanie 16 miejsc parkingowych (w tym dwa dla osób niepełnosprawnych).

Gmina Paczków również buduje dworzec autobusowy w Paczkowie, wokół którego zapewni 50 miejsc postojowych dla samochodów i 18 stanowisk na rowery.

Ponadto w ramach wspólnego projektu w Gminie Grodków wybudowanych zostanie 5,39km ścieżek rowerowych, a w Gminie Paczków przebudową objętych zostanie 0,75km dróg dla rowerów.

Realizacja projektu wpłynie na spadek emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenie zużycia energii końcowej.

Zakończenie rzeczowej realizacji projektu planowane jest na 30 listopada 2018r.

Projekt dofinansowany jest w 85% wydatków kwalifikowalnych z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego.

_________________________________________________________________________________________

Umowa nr RPOP.03.01.01-16-0002/16-00 o dofinansowanie projektu: „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

  • Data aktualizacji: 2019-04-26 13:55
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 333 570