Aktualności

"Grodkowiacy" w Koszęcinie

w siedzibie zespołu „Śląsk”

14 czerwca zespół uczestniczył w wycieczce do Koszęcina w ramach projektu WSPIERANIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA I PASJE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY.

„Grodkowiacy” poszerzyli umiejętności taneczne pod okiem pani choreograf z zespołu „Śląsk” uczestnicząc w zajęciach warsztatowych z zakresu tańca ludowego. Poprzez zajęcia taneczne dzieci kształciły estetykę ruchu, doświadczały doznań natury kinestetycznej, psychicznej i estetycznej. Dzięki warsztatom dzieci miały okazję rozszerzenia śląskiej tanecznej tradycji ludowej. Ponadto otoczenie pałacowe i klimat jaki panował spowodował, że rezultatem wykonania zadania publicznego było wspieranie i popularyzowanie lokalnego dorobku artystycznego poprzez udział ludowego zespołu tanecznego „Grodkowiacy” w profesjonalnych zajęciach choreografii i tańca na terenie siedziby zespołu „Śląsk” w Koszęcinie. Dzieci poznały kroki tańca śląskiego „Trojak”. Dowiedziały się o zwyczajach panujących na Śląsku, jakie były noszone stroje przez dziewczęta, młodych chłopaków, mężatki i mężczyzn. O tym wszystkim w izbie regionalnej opowiedziała dzieciom p. Ewa. Wszystkie działania pozwoliły na rozwijanie pasji i zainteresowań u dzieci i były atrakcyjną formą funkcjonowania w realnym świecie.

Następnie uczestnicy wycieczki udali się w dalszą podróż do Częstochowy, a dokładnie na Jasną Górę. Tam oglądali największy skarb Jasnej Góry jakim jest Cudowny Wizerunek Matki Bożej. Dzięki niemu miejsce to od XV wieku jest jednym z największych sanktuariów maryjnych w Polsce. O historii tego niezwykłego miejsca opowiadał dzieciom ks. Zbigniew, któremu wszyscy bardzo dziękują. Po zwiedzaniu i zakupie pamiątek zespół wrócił do Grodkowa

  • Data aktualizacji: 2019-05-22 08:19
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 484 237