Aktualności

Przekazanie sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych

W dniu 30 lipca 2018 roku na placu Urzędu Miejskiego w Grodkowie Burmistrz Grodkowa Marek Antoniewicz w obecności Z-cy Burmistrza Grodkowa Waldemara Wójcickiego i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu bryg. Arkadiusza Margoszczyna przekazał przedstawicielom jednostek OSP z Bąkowa zestaw ratownictwa technicznego LUKAS oraz Jędrzejowa, Młodoszowic , Lipowej, Kolnicy i Gałązczyc zestaw ratownictwa PSP R 1 z deskami ortopedycznymi i zestawami szyn Kramera. Gmina Grodków zakupiła w/w sprzęt i wyposażenie na łączną kwotę 85.320.00 zł na którą składała się otrzymana dotacja z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 84 466,80 zł oraz wkład własny gminy w wysokości 853,20 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach ogłoszonego Programu I priorytetu IIIB - Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem. Przekazane wyposażenie wzmocni siłę jednostek ochotniczych straży pożarnych, a jednocześnie poprawi poziom bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców naszej gminy.

  • Data aktualizacji: 2019-10-18 12:35
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 218 388