Aktualności

Ul. Sportowa w Grodkowie - otwarta

Gmina Grodków informuje, iż zakończyła się rzeczowa realizacja budowy drogi w ul. Sportowej od ul. Kasztanowej do ul. Warszawskiej wraz z parkingami i miejscami postojowymi wykonanej w ramach projektu pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczkóww ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych.

W ramach tego zakresu powstały dwa parkingi w pobliżu dworca PKP/PKS. Pierwszy, od ul. Warszawskiej, zapewnia 48 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych) i 6 podwójnych stanowisk dla rowerów. Na drugim, przy Stadionie Miejskim, udostępniono 60 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych), 3 stanowiska dla autobusów i 5 podwójnych stanowisk dla rowerów. Dodatkowo wzdłuż ul. Sportowej powstała ścieżka rowerowa o dł. 365,5m.

Udostępnione park&ride i bike&ride pozwolą na ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery i ochronę środowiska naturalnego, poprzez przechodzenie na transport zbiorowy, zamiast korzystania z indywidualnej komunikacji samochodowej.

Zapraszamy mieszkańców do korzystania z powstałej infrastruktury!

Zdjęcia: UM Grodków, Damian Kapinos

  • Data aktualizacji: 2019-04-19 12:58
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 309 384