Aktualności

Nowy program dofinansowania wymiany pieców.

Szanowni Mieszkańcy

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla działania 5.5  Ochrona powietrza związanych z:

  1. wymianą indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w przypadku budynków jednorodzinnych) oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków wielorodzinnych) na źródła ciepła bardziej ekologiczne.
  2. likwidacją indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci ciepłowniczych lub sieci gazowych.

Wniosek o dofinansowanie złoży Gmina Grodków. Zapraszam zatem zainteresowanych mieszkańców miasta i gminy Grodków do wypełnienia deklaracji dotyczącej chęci uczestnictwa w programie poprawy jakości powietrza.

Deklaracja ma charakter sondażowy. Nie jest wnioskiem o dofinansowanie, ma na celu określenie skali zapotrzebowania na wymianę pieców wśród mieszkańców miasta i gminy Grodków. Program realizowany będzie pod warunkiem uzyskania zewnętrznych środków dofinansowania  dla  Gminy Grodków.

DEKLARACJE OD MIESZKAŃCÓW PRZYJMOWANE BĘDĄ DO DNIA
15 listopada 2018r. w Urzędzie Miejskim w Grodkowie, w Biurze Obsługi Klienta, ul. Warszawska 29, parter, pok. 10.

Bliższe informacje uzyskać można bezpośrednio w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej tel. 77 4040318, 77 4040311.

Można uzyskać dofinansowanie do 67% kosztów realizacji inwestycji. Do wniosku zgłosić można zadanie planowane do realizacji w latach 2019-2020.

Należy pamiętać, że złożenie deklaracji  nie jest jednoznaczne z udziałem w projekcie i przyznaniem dotacji ! Warunkiem realizacji projektu będzie otrzymanie przez Gminę Grodków dotacji ze środków Unii Europejskiej.

Deklaracje złożone po terminie, niekompletne i niezgodne z zasadami programu nie będą rozpatrywane.

Z uwagi na konkursowy charakter naboru wniosków złożone deklaracje będą weryfikowane pod względem możliwości uczestnictwa w projekcie, ze względu na konieczność  spełnienia kryteriów udziału w konkursie.

  • Data aktualizacji: 2019-05-22 08:19
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 484 302