Aktualności

Rynek pracy wyzwaniem, szkolnictwo zawodowe szansą

9 stycznia 2019 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grodkowie  w ramach Giełdy Regionalnej odbyła się Konferencja pn.,, Rynek pracy wyzwaniem ,szkolnictwo zawodowe szansą”, której organizatorami byli : Danuta Trzaskawska – Dyrektor ZS CKP w Grodkowie i Beata Sobów – Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Grodkowie, Regionalny Zespól Placówek Wsparcia Edukacji W Opolu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu oraz Izba Rzemieślnicza w Opolu.

Patronat honorowy nad konferencja objęli: Marszałek Województwa Opolskiego – Andrzej Buła, Opolski Kurator Oświaty - Michał Siek, , Starosta Powiatu Brzeskiego - Jacek Monkiewicz  i Burmistrz Grodkowa – Marek Antoniewicz

Konferencja adresowana była do władz samorządowych i oświatowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, przedsiębiorców, dyrektorów szkół ponadpodstawowych i podstawowych , doradców zawodowych, rodziców i uczniów oraz nauczycieli zainteresowanych problematyka kształcenia zawodowego.

W konferencji uczestniczyli: Piotr Wach - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego, Martyna Nakonieczny - Radna Sejmiku Województwa Opolskiego, Michał Siek - Opolski Kurator Oświaty, Monika Jurek - Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy reprezentująca Pana Andrzeja Bułę – Marszałka Województwa Opolskiego, Grażyna Dębicka-Ozorkiewicz - Dyrektor Izby Rzemieślniczej, Stanisław Rożniatowski - Wicedyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, Dariusz Mazurczak - Zastępca Dyrektora ds. rozwoju gospodarczego Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki, Ewa Smolińska - Wicestarosta Powiatu Brzeskiego, Marek Antoniewicz - Burmistrz Grodkowa, Jolanta Szuchta - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Grodkowie, Marta Szeląg - Kierownik filii w Grodkowie Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu. Licznie przybyli, także dyrektorzy i doradcy zawodowi oraz uczniowie szkół podstawowych z gminy Grodków, Olszanka i Skoroszyce. Obecni byli także przedstawiciele pracodawców, wśród nich Józef Stelmachowski - Prezes Opolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych, Andrzej Staruch z firmy Grodcono, Jan Staszyński - Firma transportowa oraz Patrycja Pawlus – Firma Handlowo – Usługowa – wszystkie te firmy z Grodkowa. Uczestniczyli także uczniowie i nauczyciele ZS CKP w Grodkowie.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi przepisami prawnymi dotyczącymi szkolnictwa zawodowego oraz zawodami poszukiwanymi na rynku pracy, które przedstawiła Danuta Sieradzka koordynator ds. szkolnictwa zawodowego Opolskiego Kuratorium Oświaty. Następnie odbyło się forum pracodawców, gdzie przedstawiono potrzeby , oczekiwania oraz problemy lokalnego rynku pracy. Ofertę edukacyjną ZS CKP w Grodkowie przedstawiła Danuta Trzaskawska - dyrektor szkoły.

O swoich wrażeniach z praktyk zagranicznych w Irlandii, Włoszech i Hiszpanii które ramach programu Erasmus Plus realizowane są w szkole do czterech lat, opowiedzieli uczniowie ZS CKP oraz nauczycielka - Renata Kleinert.

Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Grodkowie - Beata Sobów – przedstawiła wsparcie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie doradztwa zawodowego.

Ofertę Projektu : Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy – przedstawił Bartłomiej Piechaczek Kierownik Projektu .

Ofertę Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w zakresie wsparcia kadr we współpracy z biznesem – przedstawił Dariusz Mazurczak - Wicedyrektor OCRG.

Następnie wykład „O istocie predyspozycji zawodowych w sukcesie budowania własnej kariery” wygłosił dr Witold Pietruk – Doradca Zawodowy Poradni Psychologiczno Pedagogiczne w Grodkowie

Zorganizowana w ZS CKP w Grodkowie konferencja była zainicjowaniem systemowej współpracy pomiędzy władzami poszczególnych szczebli samorządu, przedsiębiorcami i placówkami oświatowymi w działaniach na rzecz szkolnictwa zawodowego dostosowanego do rynku pracy oraz przeciwdziałania bezrobociu i wyludniania się małych miejscowości.

Na zakończenie Danuta Trzaskawska podziękowała za objęcie konferencji Patronatem Honorowym Marszałkowi Województwa Opolskiego Andrzejowi Bule, Opolskiemu Kuratorowi Oświaty – Michałowi Siekowi , Staroście Powiatu Brzeskiego Jackowi Monkiewiczowi, Burmistrzowi Grodkowa Markowi Antoniewiczowi oraz wszystkim zaproszonym gościom za przybycie i aktywny udział.

  • Data aktualizacji: 2019-08-22 14:01
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 978 739